Hovorme o duševnom zdraví (19. marca 2024)

Prvá a najväčšia udalosť v tejto oblasti na Lekárskej fakulte UK v Bratislave! Ústav epidemiológie LF UK zorganizoval unikátne podujatie Hovorme o duševnom zdraví, ktoré sa uskutočnilo v utorok 19. marca 2024 vo veľkej posluchárni NTÚ na Sasinkovej 4 v Bratislave. Súčasťou bohatého programu boli prezentácie občianskych združení, vedomostný kvíz so zaujímavými cenami aj moderovaná diskusia so slovenskými odborníkmi na problematiku psychických problémov a psychického zdravia pod moderátorskou taktovkou Zuzany Kovačič Hanzelovej. Študenti LF UK sa mohli dozvedieť, ako sa starať o svoje psychické zdravie, čo robiť v psychickej nepohode, na koho sa obrátiť a veľa ďalších dôležitých informácií. Ďakujeme, že ste sa prišli s nami porozprávať o duševnom zdraví.

Wellbeing Day (1. februára 2024)

Vo štvrtok 1. februára 2024 sme sa zúčastnili podujatia Wellbeing Day, ktoré každoročne organizuje Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave. Wellbeing Day prináša možnosť zažiť podnetné workshopy a aktivity a spoznať sa s ľuďmi z iných tried či ročníkov. Tohtoročnou ústrednou témou boli stres a reziliencia. Aktivity boli zamerané na prevenciu voči stresu, budovanie techník na jeho zvládanie aj samotné aktivity, ktoré stres pomáhajú odbúrať.

Wellbeing Day 2024

Mama s boľavou dušou (od februára 2023)

Mama s boľavou dušou

Máte osobnú skúsenosť so psychiatrickou diagnózou alebo psychoterapiou? Ste mamou alebo uvažujete o materstve? Ak ste odpovedali 2x áno, pozývame vás do novej súkromnej facebookovej skupiny s názvom Mama s boľavou dušou.

Ako už názov napovedá, táto podporná skupina je určená ženám, ktoré túžia stať sa mamami, ale z materstva majú obavy kvôli svojmu meniacemu sa psychickému stavu. Útočisko v ťažkých chvíľach tu nájdu aj ženy, ktoré sa rozhodli stať sa mamami napriek psychickým problémom. Vytvorme si v tejto skupine bezpečné miesto a dodajme si navzájom potrebnú silu a nádej, že sa zvládneme postarať nielen o seba, ale aj o dieťa.

Život bez úzkosti? alebo Ako sa dostať z úzkostných stavov (január 2023 – jún 2023)

V januári 2023 sme v Banskej Bystrici otvorili psychoterapeutickú skupinu pod vedením klinických psychológov a certifikovaných psychoterapeutov Mgr. Kristíny Kotrčovej a Mgr. Ľudovíta Novotu. Za podporu ďakujeme Rozvojovej agentúre Banskobystrického samosprávneho kraja n.o., ktorá nám umožnila stretnutia skupiny realizovať v Centre práce s mládežou – SPACE Banská Bystrica.

Témy skupinových stretnutí:

 • Úvodná skupina – význam úzkosti, somatické prejavy, základné mechanizmy pre jej zvládanie.
 • Techniky na redukciu úzkosti – práca so zmyslovými modalitami, kognitívne techniky.
 • Techniky na redukciu úzkosti – práca s telom, emočná regulácia.
 • Zdroje, podpora a sebasúcit – rozvíjanie a zvedomenie silných stránok, ako si dodať a kde hľadať podporu pre zvládanie.
 • Základná edukácia o psychotraumatológii – cvičenia na reguláciu nervového systému.
 • Záverečná skupina – voľná téma na základe očakávaní účastníkov.

Skupina je uzavretá, určená pre dospelých ľudí, pozostáva zo 6 stretnutí, jeden skupinový blok je v trvaní 90 minút, frekvencia skupiny je 1x týždenne. Účastníci prehĺbia porozumenie vlastnému emočnému prežívaniu, nadobudnú informácie o mechanizmoch pre reguláciu úzkosti, získajú nové zručnosti, podporu, spätnú väzbu a zlepšia vlastnú komunikáciu. Tento projekt je spolufinancovaný z darov priaznivcov občianskeho združenia.

Termíny konania:

 • I. psychoterapeutická skupina: od 11. januára do 15. februára 2023
 • II. psychoterapeutická skupina: od 2. mája 2023 do 6. júna 2023

Záväzné prihlasovanie bolo ukončené, ďakujeme za váš záujem.

Kto vás bude sprevádzať

Mgr. Kristína Kotrčová

Mgr. Kristína Kotrčová

Klinická psychologička a psychoterapeutka integratívnej psychoterapie, EMDR terapeutka, má dlhoročné skúsenosti s vedením psychoterapeutických skupín na psychiatrickom oddelení. Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, garantka projektu.

Mgr. Ľudovít Novota

Klinický psychológ, gestalt psychoterapeut, EMDR terapeut vo výcviku, taktiež s praxou na psychiatrickom oddelení, intenzívna dlhodobá skúsenosť s vedením terapeutických skupín. Zaoberá sa prednáškovou a osvetovou činnosťou.

Mgr. Ľudovít Novota

Kvíz o duševnom zdraví (21. septembra 2022)

Spolu s kvízmajstrami z Happy Quiz Friends sme v bratislavskom Metropol Bare zorganizovali jednorazový kvízový špeciál s 12 témami po 5 otázok. Účastníci si otestovali svoje vedomosti z oblasti duševného zdravia, psychológie a psychiatrie.

Spolutvorba (júl 2022 – jún 2023)

Spolutvorba - koprodukcia

Projekt Spolutvorba (koprodukcia) je projektom aktivácie ľudí so skúsenosťou na Slovensku, na ktorom pracujú 3 občianske združenia: Liga za duševné zdravie, Psychiatria nie je na hlavu a ODOS (Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia).

Naša skúsenosť je veľmi cenná, pretože vychádza z každodenného života. Práve my, ľudia so skúsenosťou so psychickou poruchou, vieme najlepšie, čo nám pomáha, čo nás vyčerpáva a čo by sme na súčasnom systéme radi zmenili.

ČO JE PODSTATOU PROJEKTU SPOLUTVORBA?

 • Zmapovať potreby a skúsenosti ľudí so skúsenosťou s duševným zdravím.
 • Zmapovať skúsenosti našich príbuzných a pomáhajúcich odborníkov.
 • Jasne formulovať, čo od systému starostlivosti o duševné zdravie potrebujeme – aké sú naše potreby a predstavy o lepšom fungovaní.
 • Cieľom reformy psychiatrickej starostlivosti je, aby sa náš život stal pre nás a našich blízkych bezpečným, spokojným a šťastným.
 • Zaktivovanie týmto spôsobom má výhodu v tom, že navrhovaná reforma bude vychádzať zo skutočných potrieb ľudí.

Najdôležitejší aspekt celej spolutvorby je prostredie rovnosti všetkých účastníkov – hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas psychiatra alebo zástupcu mesta. Týmto krokom sa nám podarí otočiť logiku toho, ako dosiahnuť reálnu zmenu v mnohých oblastiach a predovšetkým v oblasti peer konzultingu, ktorý je prirodzeným ďalším krokom.

Neexistujú ľudia, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako v súčasnosti funguje slovenský systém starostlivosti o duševné zdravie, ako práve tí, ktorí sú jeho klientami. Zdieľaním vlastnej skúsenosti prispejeme ku zmene – aby politici už nemohli odsúvať tému duševného zdravia a aby sa niečo na Slovensku skutočne zmenilo.

Autori dokumentu :

 • Martina Krivošová – Koordinátorka projektu za Bratislavský kraj
 • Petra Hofierková – Koordinátorka projektu za Trnavský kraj
 • Mgr. Kristína Petrovičová – Koordinátorka projektu za Nitriansky kraj
 • Alica Uchytilová – Koordinátorka projektu za Trenčiansky kraj
 • Nina Zibolenová – Koordinátorka projektu za Žilinský kraj
 • Marína Trnovcová – Koordinátorka projektu za Banskobystrický kraj
 • Mgr. Peter Melek , PhD. – Koordinátor projektu za Prešovský kraj
 • PhDr. Eva Kacejová – Koordinátorka projektu za Košický kraj
 • Miloš Šviderský – Koordinátor projektu
 • JUDr. Andrej Vršanský – Riaditeľ Ligy za duševné zdravie

Odvahou proti stigme (september 2021 – december 2021)

Projekt „Odvahou proti stigme“ je séria verejných podujatí, ktoré sú otvorené pre každého, kto sa zaujíma o témy z oblasti duševného zdravia. Jednotlivé prednášky a diskusie sú určené pre ľudí, ktorí majú skúsenosť so psychickou poruchou alebo zatiaľ len uvažujú o tom, že vyhľadajú odbornú pomoc. Vítaní sú tiež rodinní príslušníci, priatelia a blízki ľudí so skúsenosťou.

Harmonogram podujatí:

V rámci realizácie projektu sa nám podarilo naplniť ciele:

 • stretávať sa pravidelne v úzkom kruhu na verejných podujatiach, ktoré spája téma starostlivosti o duševné zdravie, t.j. organizovať prednášky a diskusie, na ktorých je vždy prítomný psychiater alebo psychológ,
 • dať návštevníkom podujatí možnosť porozprávať sa v odľahčenom duchu a v príjemnej atmosfére s odborníkom na psychické zdravie – osobne alebo anonymne cez aplikáciu sli.do,
 • informovať návštevníkov podujatí o tom, že pomoc existuje a povzbudiť ich, aby sa v prípade potreby nebáli zaklopať na dvere psychológa či psychiatra.

Tento projekt podporila Nadácia mesta Bratislavy sumou 900 € prostredníctvom grantového programu KOMUNITY – Komunitné aktivity 2021.

Svetový deň duševného zdravia (10. októbra 2020)

Chcem búrať mýty cez umenie (marec 2019)

Umelecký projekt, ktorý spája odtlačky tvárí na plátno akrylovými farbami a príbehy ľudí so psychickými ťažkosťami. Výstava s názvom IDENTITY zobrazuje desať tvárí. Desať identít. Pod každou z tvárí nájdeme príbeh. Každá tvár sa tak stáva jedinečnou. A či už sme zdraví alebo chorí, s niektorými z príbehov sa vieme do istej miery stotožniť, nájsť si v ňom čosi „svoje“. Zrazu tak aj my, ľudia s psychickými poruchami prestávame byť ostrakizovaní. Naše osudy, trápenia a bolesti sú odhalené a vnímané z iného, pozitívnejšieho uhla pohľadu.

Ako sa cítim na svete? Aké bonusy mi prináša moja ťažkosť? Čoho som vďaka môjmu ochoreniu schopný a ostatní nie? Kto vlastne som? Čo robím? Čo mám rád a čo zasa nie? Čo ma robí jedinečným? Cieľom výstavy je búrať mýty namierené voči psychickým problémom a ukázať: aj ja som človek s psychickými ťažkosťami, no som schopný prinášať do spoločnosti mnoho dobrého.

Klára Kusá: „Odtlačky tvárí sme vytvárali na našich stretnutiach nadšencov. Na ich realizáciu sme si vybrali tri výrazné farby – červenú, čiernu a bielu. Ako podklad sme zvolili surové plátno. Farby som vyberala ja, pretože sú pre mňa symbolom utrpenia (čierna) a bolesti (červená), ale aj akéhosi „vykúpenia“ (biela). Každý z ľudí mal voľnú roku pri tvorbe. Pracovala som najmä s osobami, ktoré za sebou mali isté umelecké pozadie, ale aj s inými odvážlivcami. Inštrukcie boli vopred dané. Obmedzenie bolo len vo využití farieb a v spôsobe odtlačení tváre. Zároveň účastníci nemohli na plátno odtláčať nič iné, no po odtlačení tváre mohli plátno „dozdobiť“. Ja som sa do celého procesu ich výtvoru snažila angažovať čo najmenej. Do odtláčania tvárí sa zapojilo cca. 15 rozličných ľudí, s ktorými som urobila rozhovory a následne som ich životné príbehy spísala. Niekedy tak spravili i samotné autorky a autori príbehu, bolo to ich slobodné rozhodnutie. Ak sa rozhodli spísať príbeh oni, posielala som účastníkom vždy zoznam pomocných otázok. Mojou podmienkou bolo, aby bol príbeh pozitívneho, nie nihilistického charakteru. V našom občianskom združení sa totiž snažíme držať myšlienky: každá psychická porucha nám môže čosi pozitívne priniesť.“

Hovorme o tom! (január 2019)

Destigmatizačná kampaň neziskovej organizácie No More Stigma Slovensko, v ktorej okrem iných účinkujú aj aktivistka Klára Kusá, psychiatrička Mária Matisová a psychológ Ľudovít Novota.

Nech nás je počuť (november 2018)

Nech nás je počuť

Český Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) poskytol 22. novembra 2018 v Klecanoch pri Prahe priestor pre stretnutie ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením aj poskytovateľom sociálnych služieb a ďalších profesií. Slovensko na konferencii k českej psychiatrickej reforme s názvom 2. pacientská konference „Ať jsme slyšet“ reprezentovali dve prebiehajúce slovenské iniciatívy na poli destigmatizácie.

Jarmila Tomková z občianskeho združenia ViaSua vo svojom príspevku zhrnula aktuálny stav psychiatrickej starostlivosti, situáciu psychoterapie, stigmy a destigmatizácie na Slovensku. A keďže sa v mnohých veciach naše ciele prelínajú, presne tam bol priestor aj pre príspevok Kláry Kusej z iniciatívy Psychiatria nie je na hlavu, ktorá dostala príležitosť odprezentovať návštevníkom konferencie svoje diela a prehovoriť o vlastnej skúsenosti so psychickými ťažkosťami: „Nie som moja diagnóza. Som Klára Kusá, obyčajná ľudská bytosť s mnohými darmi i nedostatkami ako každý iný jedinec. Áno, mám psychické ťažkosti, ktoré ma v istých oblastiach limitujú, no neurčujú moju hodnotu človeka ako takého.“

Projekt Semikolon (september 2018)

SEMIKOLON

PROJEKT SEMIKOLON pozostáva z handmade vecičiek Kláry Kusej, ktoré vznikli za účelom destigmatizácie a osvety pri príležitosti svetového dňa prevencie samovrážd, ktorý si pripomíname každoročne 10. septembra.

Symbol bodkočiarky Klára prevzala z amerického PROJECT SEMICOLON, cieľom ktorého je predchádzanie samovraždám: „Bývala som vtedy mesiac na polorozpadnutom internáte v Bratislave (niektorí z vás si to asi vedia predstaviť) a snažila sa v obmedzených podmienkach nájsť inšpiráciu. Jedného dňa mi to prišlo na um. Už ani neviem ako a zrazu mi to napadlo. Na čisté tričká a ponožky ručne namaľujem symbol typický pre psychické zdravie, symbol bodkočiarky. Symbol, ktorý už sám o sebe hovorí: Rozhodla som sa pokračovať vo svojom živote napriek ťažkým okolnostiam, idem ďalej, nekončím, žiadna bodka sa nekoná. Nasleduje bodkočiarka. Podľa môjho názoru tento symbol nesie silnú správu o nevzávaní sa a pokračovaní ďalej. A tak sa bodkočiarka zrazu ocitla všade. Internátne zariadenie prekvitalo veselými vecičkami. Uvedomila som si, že aj takouto jednoduchou činnosťou môžem ako človek, ktorý sa venuje destigmatizácii psychických porúch, napomôcť k osvete. Nemusím len nekonečne písať a tvoriť videá! Máme tu predsa handry. 🙂 Lebo veď oblečenie potrebuje každý z nás. A čosi v našej hlave sa zaujíma o tieto kusy látok. No nie? Verím, že kolekcia Semikolon vám umožní nahliadnuť do života nás, ľudí s inakosťou, ľudí spoločnosťou nepochopených, no na druhej strane ľudí s mnohými darmi a talentami.“