Život bez úzkosti? alebo Ako sa dostať z úzkostných stavov (od januára 2023)

V januári 2023 otvárame v Banskej Bystrici psychoterapeutickú skupinu pod vedením klinických psychológov a certifikovaných psychoterapeutov Mgr. Kristíny Kotrčovej a Mgr. Ľudovíta Novotu. Skupina je uzavretá, určená pre dospelých ľudí, pozostáva zo 6 stretnutí, jeden skupinový blok je v trvaní 90 minút, frekvencia skupiny je 1x týždenne. Účastníci prehĺbia porozumenie vlastnému emočnému prežívaniu, nadobudnú informácie o mechanizmoch pre reguláciu úzkosti, získajú nové zručnosti, podporu, spätnú väzbu a zlepšia vlastnú komunikáciu. Tento projekt je spolufinancovaný z darov priaznivcov občianskeho združenia.

Témy skupinových stretnutí:

 • Úvodná skupina – význam úzkosti, somatické prejavy, základné mechanizmy pre jej zvládanie.
 • Techniky na redukciu úzkosti – práca so zmyslovými modalitami, kognitívne techniky.
 • Techniky na redukciu úzkosti – práca s telom, emočná regulácia.
 • Zdroje, podpora a sebasúcit – rozvíjanie a zvedomenie silných stránok, ako si dodať a kde hľadať podporu pre zvládanie.
 • Základná edukácia o psychotraumatológii – cvičenia na reguláciu nervového systému.
 • Záverečná skupina – voľná téma na základe očakávaní účastníkov.

Záväzné prihlasovanie účastníkov bolo ukončené, ďakujeme za váš záujem.

Život bez úzkosti poster

Kto vás bude sprevádzať

Mgr. Kristína Kotrčová

Mgr. Kristína Kotrčová

Klinická psychologička a psychoterapeutka integratívnej psychoterapie, EMDR terapeutka, má dlhoročné skúsenosti s vedením psychoterapeutických skupín na psychiatrickom oddelení. Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, garantka projektu.

Mgr. Ľudovít Novota

Mgr. Ľudovít Novota

Klinický psychológ, gestalt psychoterapeut, EMDR terapeut vo výcviku, taktiež s praxou na psychiatrickom oddelení, intenzívna dlhodobá skúsenosť s vedením terapeutických skupín. Zaoberá sa prednáškovou a osvetovou činnosťou.


Kvíz o duševnom zdraví (21. septembra 2022)

Spolu s kvízmajstrami z Happy Quiz Friends sme v bratislavskom Metropol Bare zorganizovali jednorazový kvízový špeciál s 12 témami po 5 otázok. Účastníci si otestovali svoje vedomosti z oblasti duševného zdravia, psychológie a psychiatrie.


Spolutvorba (od júla 2022)

Projekt Spolutvorba (koprodukcia) je projektom aktivácie ľudí so skúsenosťou na Slovensku, na ktorom pracujú 3 občianske združenia: Liga za duševné zdravie, Psychiatria nie je na hlavu a ODOS (Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia).

Naša skúsenosť je veľmi cenná, pretože vychádza z každodenného života. Práve my, ľudia so skúsenosťou so psychickou poruchou, vieme najlepšie, čo nám pomáha, čo nás vyčerpáva a čo by sme na súčasnom systéme radi zmenili.

ČO JE PODSTATOU PROJEKTU SPOLUTVORBA?

 • Zmapovať potreby a skúsenosti ľudí so skúsenosťou s duševným zdravím.
 • Zmapovať skúsenosti našich príbuzných a pomáhajúcich odborníkov.
 • Jasne formulovať, čo od systému starostlivosti o duševné zdravie potrebujeme – aké sú naše potreby a predstavy o lepšom fungovaní.
 • Cieľom reformy psychiatrickej starostlivosti je, aby sa náš život stal pre nás a našich blízkych bezpečným, spokojným a šťastným.
 • Zaktivovanie týmto spôsobom má výhodu v tom, že navrhovaná reforma bude vychádzať zo skutočných potrieb ľudí.

KOHO KONTAKTOVAŤ?

Máš zažitú skúsenosť a chceš nám o nej povedať? Zaručená je diskrétnosť a anonymita. Neváhaj a kontaktuj koordinátora kraja, v ktorom sa nachádzaš:

Najdôležitejší aspekt celej spolutvorby je prostredie rovnosti všetkých účastníkov – hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas psychiatra alebo zástupcu mesta. Týmto krokom sa nám podarí otočiť logiku toho, ako dosiahnuť reálnu zmenu v mnohých oblastiach a predovšetkým v oblasti peer konzultingu, ktorý je prirodzeným ďalším krokom.

Neexistujú ľudia, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako v súčasnosti funguje slovenský systém starostlivosti o duševné zdravie, ako práve tí, ktorí sú jeho klientami. Zdieľaním vlastnej skúsenosti prispejeme ku zmene – aby politici už nemohli odsúvať tému duševného zdravia a aby sa niečo na Slovensku skutočne zmenilo.

Spolutvorba - koprodukcia

Odvahou proti stigme (september 2021 – december 2021)

Projekt „Odvahou proti stigme“ je séria verejných podujatí, ktoré sú otvorené pre každého, kto sa zaujíma o témy z oblasti duševného zdravia. Jednotlivé prednášky a diskusie sú určené pre ľudí, ktorí majú skúsenosť so psychickou poruchou alebo zatiaľ len uvažujú o tom, že vyhľadajú odbornú pomoc. Vítaní sú tiež rodinní príslušníci, priatelia a blízki ľudí so skúsenosťou.

Harmonogram podujatí:

V rámci realizácie projektu sa nám podarilo naplniť ciele:

 • stretávať sa pravidelne v úzkom kruhu na verejných podujatiach, ktoré spája téma starostlivosti o duševné zdravie, t.j. organizovať prednášky a diskusie, na ktorých je vždy prítomný psychiater alebo psychológ,
 • dať návštevníkom podujatí možnosť porozprávať sa v odľahčenom duchu a v príjemnej atmosfére s odborníkom na psychické zdravie – osobne alebo anonymne cez aplikáciu sli.do,
 • informovať návštevníkov podujatí o tom, že pomoc existuje a povzbudiť ich, aby sa v prípade potreby nebáli zaklopať na dvere psychológa či psychiatra.

Tento projekt podporila Nadácia mesta Bratislavy sumou 900 € prostredníctvom grantového programu KOMUNITY – Komunitné aktivity 2021.


Svetový deň duševného zdravia (10. októbra 2020)


Chcem búrať mýty cez umenie (marec 2019)

Umelecký projekt, ktorý spája odtlačky tvárí na plátno akrylovými farbami a príbehy ľudí so psychickými ťažkosťami.

Ako sa cítim na svete? Aké bonusy mi prináša moja ťažkosť? Čoho som vďaka môjmu ochoreniu schopný a ostatní nie? Kto vlastne som? Čo robím? Čo mám rád a čo zasa nie? Čo ma robí jedinečným?

Cieľom výstavy je búrať mýty namierené voči psychickým problémom a ukázať: aj ja som človek s psychickými ťažkosťami, no som schopný prinášať do spoločnosti mnoho dobrého! 


Hovorme o tom! (január 2019)

Destigmatizačná kampaň neziskovej organizácie No More Stigma Slovensko, v ktorej okrem iných účinkujú aj aktivistka Klára Kusá, psychiatrička Mária Matisová a psychológ Ľudovít Novota.


Skrotiť draka (december 2018)

Spolu s Jarmilou Tomkovou z občianskeho združenia ViaSua sme vytvorili video, ktorého hlavný odkaz znie: Človek nie je jeho diagnóza, všetci máme istú hodnotu a neurčuje ju písmenko eF kdesi v pozadí.

Myšlienka projektu: Každý sme zrejme počas života aspoň raz prešli psychickou krízou. Svojou alebo niekoho blízkeho. A čo keď psychické problémy trvajú dlhšie a bránia trpiacemu človeku robiť to najcennejšie? Môže ich za to nenávidieť, vyháňať ich, bojovať s nimi, báť sa ich, hanbiť sa za ne. Koľko to človeka asi stojí energie? A výsledok? Dá sa to aj inak. Je možné psychické problémy SKROTIŤ, teda nájsť si k nim krajší vzťah, naučiť sa s nimi narábať, mať život opäť viac vo vlastných rukách a byť na to hrdý. Niekedy to zvládne človek sám, s blízkymi, inokedy k tomu pomôže psychoterapia. Ľuďom sa to však darí lepšie, keď ich tak vníma aj okolie, keď ich druhí prijímajú a rešpektujú takých, akí sú. Dokážeme to?