Ak sa cítite psychicky zle a hľadáte okamžitú pomoc

Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu NEPOSKYTUJE psychiatrickú starostlivosť, psychologické poradenstvo ani krízovú intervenciu. V prípade zhoršenia psychického stavu sa môžete obrátiť na uvedené krízové linky.

Národná linka na podporu duševného zdravia0800 193 193

 • Linka je v prevádzke v pracovné dni v čase od 14:00 do 22:00 a cez víkendy v čase od 10:00 – 18:00
 • Služby poskytujú profesionálni pracovníci v oblasti duševného zdravia, najmä psychológovia so špecializáciou v klinickej psychológii a psychiatri  s certifikáciou v  psychoterapii a krízovej intervencii v aktuálnom počte 29 odborníkov
 • Cieľom NLPDZ je poskytovanie online a telefonického psychologického poradenstva s cieľom poskytnúť anonymnú a dištančnú formu komunikácie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie:
  • poskytnutie psychologického poradenstva, krízovej intervencie a bezpečného priestoru pre rozhovor o  neistote, obavách či psychických problémoch  v časoch následkov pandémie Covid 19 a aktuálneho vojenského konfliktu
  • podpora zdravotníkom, ktorí  zažívajú nadmernú záťaž a sú vystavení zvýšenej pravdepodobnosti rozvoja stresom podmienených psychických porúch
  • poskytnutie poradenstva a podpory zdravotníkom, ale aj širokej verejnosti pri zvládaní akútnej stresovej reakcie či príznakoch rozvíjajúcej sa posttraumatickej  stresovej reakcie na  mimoriadne stresové udalosti

Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

 • Je tu 24 hodín denne pre tých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii
 • Anonymná a bezplatná na celom území SR
 • Non stop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
 • Ďalšie info na webe linkanezabudka.sk

Liga za duševné zdravie (online poradňa)

IPčko.sk

 • Internetová linka dôvery pre mladých ľudí
 • Poskytuje pomoc bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu
 • Denne od 7:00 do 24:00 hod
 • Poradenský tím tvoria mladí, špeciálne vyškolení psychológovia, sociálni pracovníci a študenti týchto odborov
 • Ďalšie info na webe ipcko.sk

Krízová linka pomoci: 0800 500 333

 • Non-stop, anonymná a bezplatná linka pomoci pre ľudí v kríze v súvislosti s COVID-19
 • Poskytuje pomoc prostredníctvom:
  • telefónu – 0800 500 333
  • chatu a emailu – poradna@ipcko.sk
  • videa – každý deň od 9:00 do 19:00

Linka detskej istoty

 • V prípade potreby pomoci pri riešení problému so šikanovaním alebo poradenstvom v tejto oblasti
 • Poskytuje bezplatnú a anonymnú non-stop pomoc prostredníctvom:
  • telefonickej linky pomoci pre deti a mládež – 116 111
  • telefonickej linky pre hľadané a sexuálne zneužívané deti – 116 000
  • e-mailu – 116111@ldi.sk
  • online chatu s operátorom – každý deň od 18:00 do 22:00

Linka detskej dôvery: 0907 401 749

 • Telefonická a internetová poradňa pre deti a rodičov
 • Poskytuje pomoc prostredníctvom:
  • telefónu – 0907 401 749, pracovné dni od 8:00 do 20:00
  • e-mailu – odkazy@linkadeti.sk
  • chatu – počas pracovných dní od 14:00 do 19:00
  • skype – linkadeti

Pomoc.sk

 • Linka pomoci proti kyberšikane, ktorá vznikla združením Linky detskej istoty, Linky pomoci projektu Zodpovedne.sk a Linky detskej dôvery
 • Cieľom je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií
 • Konzultácie pomocou emailu – potrebujem@pomoc.sk

Linka pomoci Chuť žiť

Linka pomoci Chuť žiť: 0800 221 080

 • Bezplatná telefonická linka pre ľudí s poruchami príjmu potravy a ich blízkych
 • Špecializovaná na témy spojené s poruchami príjmu potravy, sebaprijatím, jedlom či bodyshamingom
 • Poradňa dostupná:
  • Pondelok: 14:00 – 20:00
  • Utorok: 14:00 – 20:00
  • Streda: 10:00 – 16:00
  • Štvrtok: 10:00 – 16:00
  • Piatok: 10:00 – 16:00
 • Môžeš zavolať aj v akútnych stavoch (keď máš úzkosť), ale aj vtedy, keď sa potrebuješ iba poradiť alebo je pre teba telefonát na linku prvým krokom k liečbe
 • Pomoc prostredníctvom e-mailu – poradna@chutzit.sk
 • Viac informácií nájdeš na webe – chutzit.sk/linka-pomoci/

Dobrá linka

 • Poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením – www.dobralinka.sk
  • Non-stop pomoc prostredníctvom e-mailu – poradna@dobralinka.sk
  • Chat – počas pracovných dní od 15:00 do 20:00
  • Videoporadenstvo – každý utorok a štvrtok od 15:00 do 20:00

Viac ako ni(c)k

 • Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Linka podpory pre učiteľov: 0800 221 323

 • Linka podpory pre pedagógov
 • Poskytuje pomoc prostredníctvom:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

 • Non-stop telefonická linka pre ženy zažívajúce násilie

Linka nádeje: 055 644 1155

 • Pre krízové situácie a rodinné problémy, ktoré vyžadujú väčší priestor

Univerzitná poradňa pre študentov UK v Bratislave

Univerzitné podporné a poradenské centrum UMB

 • Pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v niektorých prípadoch aj uchádzačov o štúdium
 • Poskytované je psychologické, sociálne, právne, pastoračné, kariérové, špeciálno-pedagogické poradenstvo a podpora
 • Pomoc je poskytovaná bezplatne prostredníctvom emailu, osobne, online a telefonicky
 • Odborné poradenstvo zabezpečuje tím odborníkov z rôznych pracovísk UMB
 • Viac informácií o centre, poskytovanom poradenstve a kontaktné údaje nájdete na webe: https://poradenstvo.umb.sk/