FAQ

Hraničná porucha osobnosti (HPO)

Hraničná porucha osobnosti (borderline personality disorder – BPD) je duševná porucha, ktorá sa vyznačuje extrémnymi výkyvmi nálad, nestabilitou v medziľudských vzťahoch a impulzívnosťou. Ľudia s hraničnou poruchou osobnosti majú intenzívny strach z opustenia a majú problém regulovať svoje emócie, najmä hnev. Majú tiež tendenciu prejavovať impulzívne a nebezpečné správanie, ako je bezohľadná jazda a vyhrážanie sa sebapoškodzovaním. Všetky tieto prejavy im sťažujú udržiavanie medziľudských vzťahov.

Podporné skupiny, komunitné stretnutia, skupinová psychoterapia

Časté otázky:

 • Robíte nejakým spôsobom s ľuďmi s hraničnou poruchou osobnosti – niečo ako stretnutia pre ľudí s týmito ťažkosťami, kde by som sa mohla porozprávať s niekým, kto má podobné problémy?
 • Prebiehajú u vás (možno online) nejaké neformálne podporné skupiny / komunitné stretnutia pre ľudí s HPO?
 • Mám hraničnú poruchu osobnosti a hľadám podporu vo forme skupinových terapií, prípadne iných skupinových aktivít. Ďakujem za akékoľvek informácie!

Odpovede:

 • My ako občianske združenie zložené hlavne z laikov sa venujeme destigmatizácii duševných porúch. Nie sme zdravotnícke zariadenie, preto neposkytujeme psychiatrickú starostlivosť, psychologické poradenstvo ani krízovú intervenciu. Spolupracujeme však s odborníkmi na duševné zdravie, ktorí takéto služby poskytujú v rámci svojej praxe.
 • V roku 2023 organizujeme a spolufinancujeme skupinovú psychoterapiu v Banskej Bystrici, ktorej garantkou je klinická psychologička a psychoterapeutka Mgr. Kristína Kotrčová. Táto psychoterapeutická skupina je určená pre ľudí, ktorí majú skúsenosť so psychickou poruchou (vrátane HPO). Účastníci prehĺbia porozumenie vlastnému emočnému prežívaniu, nadobudnú informácie o mechanizmoch pre reguláciu úzkosti, získajú nové zručnosti, podporu, spätnú väzbu a zlepšia vlastnú komunikáciu.
 • Tieto skupinové terapie realizujeme vďaka láskavosti ľudí, ktorí nám prispeli na náš účet – či už priamym príspevkom alebo formou 2% z dane. Pokiaľ v ďalšom roku získame grant, resp. nazbierame dostatok financií od priaznivcov nášho OZ a podarí sa nám na spoluprácu zohnať certifikovaných psychoterapeutov z iných miest Slovenska, veľmi radi zorganizujeme skupinu aj v iných regiónoch. 
 • Podľa našich infomácií na Slovensku nikto neorganizuje podporné skupiny / komunitné stretnutia / denné psychiatrické stacionáre výlučne len pre ľudí s HPO. Väčšinou sú skupiny zmiešané pre pacientov s rôznymi príbuznými diagnózami (depresívne a úzkostné poruchy). Na sedeniach sa diskutujú problémy pacientov, ktoré síce s diagnózou súvisia, ale nie diagnóza ako taká. V dnešnej dobe sa upúšťa od nálepkovania diagnózami. Človek je predovšetkým ľudská bytosť s mnohými odtieňmi osobnosti, nie len diagnóza.
 • Na Facebooku existuje súkromná podporná skupina pre ľudí s diagnostikovanou hraničnou poruchou osobnosti z Českej a Slovenskej republiky – skupina má názov Hraniční porucha osobnosti.
 • Liga za duševné zdravie vytvára podporné skupiny duševného zdravia s názvom Klub Nezábudka vo viacerých mestách Slovenska (Vranov nad Topľou, Bratislava, Senica, Košice, Martin, Košice, Senec, Galanta, Nitra, Spišská Nová Ves, Partizánske).
 • V Bratislave vďaka občianskemu združeniu IPčko vznikol koncept neformálnej psychologickej pomoci pre mladých ľudí v krízových situáciách, bezpečný priestor Machovisko – dajú sa tu hrať spoločenské hry, porozprávať sa a robiť rôzne skupinové aktivity. Káčko je kontaktným bodom občianskeho združenia IPčko pre ľudí v krízových životných situáciách a špecifickou krízovou službou, ktorá funguje vo viacerých mestách Slovenska.
 • Podporu a sprevádzanie psychiatrických pacientov na ceste k zotaveniu poskytuje buď online alebo osobne v Bratislave občianske združenie Nájdi sa. Združenie ponúka možnosť stretávania sa s cieľom vzájomnej podpory, možnosti zdieľania a získavania informácií podľa vašich aktuálnych potrieb. Komunitný priestor „Napríklad“ vytvára príjemnú atmosféru, kde sa budete cítiť bezpečne.

Individuálna psychoterapia a odborníci na HPO

Časté otázky:

 • Rád by som sa opýtal, či prijímate nových pacientov.
 • Hľadám psychológa / psychiatra vo svojom meste.
 • Hľadám psychológa / psychiatra, ktorý by bol hradený zdravotnou poisťovňou.
 • Bolo by možné sa prísť k Vám poradiť, prípadne získať odporučenie na psychiatra / psychoterapeuta, ktorý má skúsenosti so psychiatrickou diagnózou – hraničná porucha osobnosti?
 • Vedeli by ste mi odporučiť odborníka, ktorý môže diagnostikovať / potvrdiť hraničnú poruchu osobnosti?
 • Vedeli by ste mi odporučiť psychológa alebo psychiatra, ktorý sa venuje poruchám osobnosti?

My ako občianske združenie zložené hlavne z laikov sa venujeme destigmatizácii duševných porúch. Nie sme zdravotnícke zariadenie, preto neposkytujeme psychiatrickú starostlivosť, psychologické poradenstvo ani krízovú intervenciu. Ponúkame vám však podrobný návod, ako pre seba či svojho blízkeho nájdete vhodnú psychologickú či psychiatrickú pomoc.

Užitočné články na internete:

https://dennikn.sk/3912050/lieci-ludi-s-hranicnou-poruchou-osobnosti-hlavnym-cielom-je-aby-mali-zivot-ktory-stoji-za-to-zit

https://dennikn.sk/3989124/reziser-jonas-motycka-ma-hranicnu-poruchu-osobnosti-je-to-ako-jazda-na-horskej-drahe-bez-moznosti-vystupit

Odvykanie od benzodiazepínov

Lieky zo skupiny benzodiazepínov

 • Benzodiazepíny tvoria jednu chemickú podskupinu anxiolytík a hypnotík.
 • Najčastejšie predpisovaným liekom zo psychofarmák je alprazolam, medzi benzodiazepíny patrí aj klonazepam.
 • Najznámejšie lieky: Xanax, Frontin, Rivotril, Neurol, Helex, Lexaurin, Diazepam
 • Spoločným mechanizmom účinku benzodiazepínov je aktivita na GABA receptoroch.
 • Nadužívanie týchto liekov býva spojené s veľkým rizikom vzniku závislosti a poškodenia zdravia.
 • Odvykanie od benzodiazepínov by malo prebiehať vždy pod lekárskym dohľadom.

Na koho sa obrátiť v prípade liekovej závislosti

MUDr. Libor Kišš – psychiater so subšpecializáciou v adiktológii

 • Klinika drogových závislostí, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
 • Kontakty: 0907 402 564, kiss@lepsiacesta.sk, www.lepsiacesta.sk

PaedDr. Ľubica Hornáčková – certifikovaná psychoterapeutka, liečebná pedagogička

 • Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce v Trnave
 • Kontakty: 0911 180 276, otvorene.srdce@gmail.com, www.otvorene-srdce.sk

MUDr. Jozef Vido – psychiater, MUDr. Monika Dluhá – psychiatrička

 • Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie v Trnave
 • Kontakty: 0908 942 258, ambulanciatrnava@gmail.com, www.centrumpreadiktologiu.sk

MUDr. Mirko Subotič – psychiater

 • Súkromná psychiatrická ambulancia v Šenkviciach
 • Kontakty: 0902 890 539, mirkosubotic@zoznam.sk

Sanatórium AT – Odborná špecializovaná liečebňa v Bratislave (súkromná liečebňa)

 • Adresa: Osuského 10, 851 03 Bratislava
 • Kontakty: 0905 503 258, sanatoriumat@sanatoriumat.sk
 • Web: www.sanatoriumat.sk

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave

 • Adresa: Hraničná 2, 821 05 Bratislava
 • Kontakty: 02 / 5341 7464, cpldz@cpldz.sk
 • Web: www.cpldz.sk

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici

 • Adresa: NsP F.D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica
 • Kontakty: 0901 911 912, info@cpldz-bb.sk
 • Web: www.cpldz-bb.sk

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Košiciach

 • Adresa: Fakultná nemocnica, Rastislavova 43, 040 01 Košice
 • Kontakty: 0556222848, cpldz.kosice@gmail.com
 • Web: www.cpldz-kosice.sk

Liečebňa Rieka Šútovo – Centrum pre liečbu drogových závislostí

 • Adresa: Na vodopád 184, 038 54  Šútovo-Rieka
 • Kontakty: 043/429 50 71, rieka.liecebna@gmail.com
 • Web: www.liecebnarieka.sk

Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela – Klinika drogových závislostí

 • Adresa: Malacká cesta 63, 90218 Pezinok
 • Kontakty: 0902 440 670, mail@pnpp.sk
 • Web: https://kdz.pnpp.sk/

Linku pomoci CPLDZ Bratislava
 • Informačná a poradenská linka pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami.
 • Máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou ?
 • Zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
 • Linka je určená pre krátke poradenstvo v trvaní do 5 minút.
 • Linku pomoci prevádzkuje CPLDZ Bratislava od roku 2019 vďaka podpore Nadácie SPP.
Linka dôvery pre drogovo závislých
 • Telefónne číslo – 02/62 246 836
Užitočné články na internete: