FAQ

Hraničná porucha osobnosti (HPO)

Podporné skupiny, komunitné stretnutia, skupinová psychoterapia

Časté otázky:

 • Robíte nejakým spôsobom s ľuďmi s hraničnou poruchou osobnosti – niečo ako stretnutia pre ľudí s týmito ťažkosťami, kde by som sa mohla porozprávať s niekým, kto má podobné problémy?
 • Prebiehajú u vás (možno online) nejaké neformálne podporné skupiny / komunitné stretnutia pre ľudí s HPO?
 • Mám hraničnú poruchu osobnosti a hľadám podporu vo forme skupinových terapií, prípadne iných skupinových aktivít. Ďakujem za akékoľvek informácie!

Odpovede:

 • My ako občianske združenie zložené hlavne z laikov sa venujeme destigmatizácii duševných porúch. Nie sme zdravotnícke zariadenie, preto neposkytujeme psychiatrickú starostlivosť, psychologické poradenstvo ani krízovú intervenciu. Spolupracujeme však s odborníkmi na duševné zdravie, ktorí takéto služby poskytujú v rámci svojej praxe.
 • Momentálne organizujeme a spolufinancujeme skupinovú psychoterapiu v Banskej Bystrici, ktorej garantkou je klinická psychologička a psychoterapeutka Mgr. Kristína Kotrčová. Táto psychoterapeutická skupina je určená pre ľudí, ktorí majú skúsenosť so psychickou poruchou (vrátane HPO). Účastníci prehĺbia porozumenie vlastnému emočnému prežívaniu, nadobudnú informácie o mechanizmoch pre reguláciu úzkosti, získajú nové zručnosti, podporu, spätnú väzbu a zlepšia vlastnú komunikáciu.
 • Tieto skupinové terapie realizujeme vďaka láskavosti ľudí, ktorí nám prispeli na náš účet – či už priamym príspevkom alebo formou 2% z dane. Pokiaľ v ďalšom roku získame grant, resp. nazbierame dostatok financií od priaznivcov nášho OZ a podarí sa nám na spoluprácu zohnať certifikovaných psychoterapeutov z iných miest Slovenska, veľmi radi zorganizujeme skupinu aj v iných regiónoch. 
 • Podľa našich infomácií na Slovensku nikto neorganizuje podporné skupiny / komunitné stretnutia / denné psychiatrické stacionáre výlučne len pre ľudí s HPO. Väčšinou sú skupiny zmiešané pre pacientov s rôznymi príbuznými diagnózami (depresívne a úzkostné poruchy). Na sedeniach sa diskutujú problémy pacientov, ktoré síce s diagnózou súvisia, ale nie diagnóza ako taká. V dnešnej dobe sa upúšťa od nálepkovania diagnózami. Človek je predovšetkým ľudská bytosť s mnohými odtieňmi osobnosti, nie len diagnóza.
 • Na Facebooku existuje súkromná podporná skupina pre ľudí s diagnostikovanou hraničnou poruchou osobnosti z Českej a Slovenskej republiky – skupina má názov Hraniční porucha osobnosti.
 • V Bratislave vďaka občianskemu združeniu IPčko vznikol koncept neformálnej psychologickej pomoci pre mladých ľudí v krízových situáciách, bezpečný priestor Machovisko – dajú sa tu hrať spoločenské hry, porozprávať sa a robiť rôzne skupinové aktivity.
 • Podporu a sprevádzanie psychiatrických pacientov na ceste k zotaveniu poskytuje buď online alebo osobne v Bratislave občianske združenie Nájdi sa. Združenie ponúka možnosť stretávania sa s cieľom vzájomnej podpory, možnosti zdieľania a získavania informácií podľa vašich aktuálnych potrieb. Komunitný priestor „Napríklad“ vytvára príjemnú atmosféru, kde sa budete cítiť bezpečne.

Individuálna psychoterapia a odborníci na hraničnú poruchu osobnosti

Časté otázky:

 • Rád by som sa opýtal, či prijímate nových pacientov.
 • Hľadám psychológa / psychiatra vo svojom meste.
 • Hľadám psychológa / psychiatra, ktorý by bol hradený zdravotnou poisťovňou.
 • Bolo by možné sa prísť k Vám poradiť, prípadne získať odporučenie na psychiatra / psychoterapeuta, ktorý má skúsenosti so psychiatrickou diagnózou – hraničná porucha osobnosti?
 • Vedeli by ste mi odporučiť odborníka, ktorý môže diagnostikovať / potvrdiť hraničnú poruchu osobnosti?
 • Vedeli by ste mi odporučiť psychológa alebo psychiatra, ktorý sa venuje poruchám osobnosti?

My ako občianske združenie zložené hlavne z laikov sa venujeme destigmatizácii duševných porúch. Nie sme zdravotnícke zariadenie, preto neposkytujeme psychiatrickú starostlivosť, psychologické poradenstvo ani krízovú intervenciu. Ponúkame vám však podrobný návod, ako pre seba či svojho blízkeho nájdete vhodnú psychologickú či psychiatrickú pomoc.