Dobrovoľníci – členovia občianskeho združenia

Dušan Šuster

predseda a štatutárny zástupca

blog – jazyková korektúra a finálna editácia článkov, tvorba obsahu pre Instagram profil, podcast Na hlavu

psychiatrianiejenahlavu@gmail.com

Klára Kusá

Klára Kusá

zakladateľka občianskeho združenia

koordinácia dobrovoľníckych aktivít, komunikácia s verejnosťou

blog – jazyková korektúra a fotografie

psychiatrianiejenahlavu@gmail.com

Ivana Kriek

bývalá predsedníčka združenia (momentálne na MD)

komunikácia s verejnosťou (spolupráca, podujatia, granty, marketing)

správa webu

psychiatrianiejenahlavu@gmail.com

Ivana Kriek
Radka Blanárová

Radka Blanárová

podcast Psychologický popcorn

newsletter Objatie od PNH

Petronela Hamarová

newsletter Objatie od PNH

podcast Psychologický popcorn

podujatia

Hana Gajdošová

Hana Gajdošová

tvorba obsahu pre Instagram profil

Adriána Stašková

tvorba obsahu pre Instagram profil

podujatia

Adriána Stašková

Soňa Zápražná

správa Facebook profilu

podujatia

Petra Siažiková

tvorba obsahu pre blog

správa FB skupiny Sympatizanti OZ Psychiatria nie je na hlavu

pracovníčka Školy zotavenia v OZ Nájdi sa: petra.siazikova@oznajdisa.sk

Petra Siažiková
Nina Ševčíková

Nina Zibolenová

tvorba grafiky a obsahu pre blog

moderátorka Klubu Nezábudka v Martine

peer konzultantka pôsobiaca v Žilinskom kraji: nina.zibolenova@dusevnezdravie.sk

Alica Uchytilová

tvorba obsahu pre blog

moderátorka Klubu Nezábudka v Partizánskom

peer konzultantka pôsobiaca v Trenčianskom kraji: alica.uchytilova@dusevnezdravie.sk

Helena Jucková

tvorba obsahu pre blog

správa Instagram profilu

Patrik Samohýl

tvorba obsahu pre Instagram profil

podcast Psychologický popcorn

podujatia

Janka Gavurová

tvorba obsahu pre blog

Miroslava Knapíková

tvorba obsahu pre blog

Valencia Nikola Kmeťová

YouTube videá

Martina Brezinská

správa LinkedIn profilu

Karolína Gregvorková

tvorba grafiky a obsahu pre blog

podujatia

Karolína Bajáková

tvorba obsahu pre blog

Karolína Bajáková

Viktória Arvayová

tvorba grafiky


Odborníci, s ktorými spolupracujeme:

Mgr. Kristína Kotrčová

klinická psychologička v súkromnej praxi – Banská Bystrica

live stream podujatia na Instagrame

tvorba obsahu pre blog

garantka psychoterapeutickej skupiny Život bez úzkosti

Mgr. Kristína Kotrčová

Mgr. Matúš Alexander Lavrík

školský psychológ – Prešov

blog – odborná korektúra

Mgr. Martina Lešková

klinická psychologička – Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici

tvorba obsahu pre blog

Martina Leško

Mgr. Radovan Kyrinovič

školský psychológ – Bratislava

riaditeľ občianskeho združenia SADDA – Slovenská ADHD asociácia

externá spolupráca

Mgr. Magdaléna Hačková

detská psychologička

a certifikovaná hrová terapeutka – Zemianske Kostoľany

tvorba obsahu pre blog

Magdaléna Hačková
Nora Volnová

Mgr. Nora Volnová

poradenská psychologička – Martin

tvorba obsahu pre blog

moderátorka Klubu Nezábudka v Martine: klub.martin@dusevnezdravie.sk

PhDr. Mária Balážová

detská psychologička a psychoterapeutka v súkromnej praxi – Bratislava

externá spolupráca

Mgr. Ľudovít Novota

Mgr. Ľudovít Novota

klinický psychológ v súkromnej praxi – Banská Bystrica

externá spolupráca – psychoterapeutická skupina Život bez úzkosti

MUDr. Juraj Marček

lekár a terapeut v súkromnej praxi – Martin

blog – odborná korektúra

Juraj Marček

MUDr. Mária Matisová

psychiatrička, Klinika Calma Bratislava

externá spolupráca


Páči sa ti myšlienka destigmatizácie psychických ťažkostí a chcel/a by si pomáhať?

 • Máš osobnú skúsenosť so psychickou poruchou a stabilizovaný stav?
 • Si psychológ, psychiater alebo ťa len jednoducho zaujíma téma duševného zdravia?
 • Nezáleží na tvojich danostiach, radi medzi sebou privítame každého nadšenca pre myšlienku búrania mýtov.
 • Vyplň prihlasovací formulár a my ti onedlho odpovieme.

Momentálne potrebujeme pokryť hlavne tieto aktivity:

 • Správa súkromnej FB skupiny Sympatizanti OZ Psychiatria nie je na hlavu
 • Správa sociálnej siete Instagram (stories)
 • Správa sociálnej siete LinkedIn
 • Moderovanie online podujatí (Live stream na Instagrame)
 • Nahrávanie podcastu Na hlavu
 • Nahrávanie podcastu Psychologický popcorn
 • Vyhľadávanie grantových výziev a písanie projektov
 • Fundraising (oslovovanie firiem ohľadom spolupráce)
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva (finančný denník, daňové priznanie, účtovná závierka)

Páčia sa ti naše aktivity a chceš dostávať informácie o aktuálnom dianí v OZ?