Podporná skupina pre žiakov a žiačky stredných škôl v Bratislave

Podporná skupina Bratislava

Podporná terapeutická (rozvojová) skupina je určená pre mladých ľudí vo veku 15-19 rokov so strachmi a úzkosťou, výkyvmi nálad, ťažkosťami so zvládaním stresu, problémami vo vzťahoch, nízkou sebadôverou, problémami spojenými s digitálnymi technológiami.

Miesto stretnutí: Hálkova 32, 831 06 Bratislava

Trvanie stretnutí: 10. októbra 2023 – 5. decembra 2023 (spolu 8 STRETNUTÍ, okrem 31.10.2023)

Frekvencia stretnutí: 1x týždenne v utorky, v čase od 16:30 – 18:00

Skupinu vedú: Mgr. Alexandra Totková – psychologička, Mgr. Paulína Severíniová – liečebná pedagogička

Cena: 200 EUR / osoba

Kapacita: max 10 osôb

Kontakt v prípade otázok: paulina.severiniova@gmail.com

Prihlásenie: prostredníctvom prihlasovacieho formulára

Prečítajte si záverečnú správu k projektu Spolutvorba

spolutvorba final dokument

Projekt Spolutvorba (koprodukcia) je projektom aktivácie ľudí so skúsenosťou na Slovensku, na ktorom od júla 2022 do júna 2023 pracovali 3 občianske združenia: Liga za duševné zdravie, Psychiatria nie je na hlavu a ODOS (Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia).

Podstatou projektu bolo zmapovať potreby a skúsenosti ľudí so skúsenosťou s duševným zdravím, taktiež skúsenosti našich príbuzných a pomáhajúcich odborníkov. Našim cieľom bolo jasne formulovať, čo od systému starostlivosti o duševné zdravie potrebujeme – aké sú naše potreby a predstavy o lepšom fungovaní.

Zaktivovanie týmto spôsobom má výhodu v tom, že navrhovaná reforma vychádza zo skutočných potrieb ľudí. Cieľom reformy psychiatrickej starostlivosti je, aby sa život stal pre nás a našich blízkych bezpečným, spokojným a šťastným.

Pozývame vás do podpornej skupiny Mama s boľavou dušou

Mama s boľavou dušou

Máte osobnú skúsenosť so psychiatrickou diagnózou alebo psychoterapiou? Ste mamou alebo uvažujete o materstve? Ak ste odpovedali 2x áno, pozývame vás do novej súkromnej facebookovej skupiny s názvom Mama s boľavou dušou.

Ako už názov napovedá, táto podporná skupina je určená ženám, ktoré túžia stať sa mamami, ale z materstva majú obavy kvôli svojmu meniacemu sa psychickému stavu. Útočisko v ťažkých chvíľach tu nájdu aj ženy, ktoré sa rozhodli stať sa mamami napriek psychickým problémom. Vytvorme si v tejto skupine bezpečné miesto a dodajme si navzájom potrebnú silu a nádej, že sa zvládneme postarať nielen o seba, ale aj o dieťa.

Podcast Na hlavu sa po 3 rokoch vrátil do Rádia Tlis – sme späť s novým logom a novými moderátormi!

Tlis 2023

Keď sa pred 3 rokmi na Slovensku rozšíril koronavírus, zavreli sa pre verejnosť brány internátov v Mlynskej Doline a spolu s nimi aj Rádio Tlis, v ktorom sme dovtedy nahrávali Podcast Na hlavu. Po 3 rokoch sa vám budeme opäť pravidelne prihovárať z nášho obľúbeného nahrávacieho štúdia. Epizódu s poradovým číslom #12 moderuje nová dvojica moderátorov – Dušan a Ráchel.

V úvodnej epizóde novej série podcastu Na hlavu sme privítali psychológa Martina Poláka. Rozprávali sme sa o fóbiách a ich rozšírení, o tom, ako im predchádzať a ako ich liečiť, pričom sme sa zdôverili aj so svojimi vlastnými strachmi. Martin nám priblížil fenomén virtuálnej reality a možnosti jej využitia v kognitívno-behaviorálnej terapii, a nezabudol ani na zopár filmových tipov. Prajeme príjemné počúvanie! 🙂

Súcitná spokojnosť a súcitná únava u psychoterapeutov

Vážení psychoterapeuti a psychoterapeutky,

touto cestou by sme Vás chceli požiadať o spoluprácu vo výskume. Tento výskum je súčasťou riešenia výskumného grantu VEGA 1/0075/19. Jeho cieľom je zistiť skúsenosti s pomáhaním skrz krátky anonymný dotazník. Pomáhanie je a môže byť veľmi zaťažujúce. V pomáhajúcich profesiách je ale kľúčovým nástrojom vykonávania profesie. Z tohto dôvodu realizujeme projekt s cieľom zmapovať prevalenciu únavy a spokojnosti s pomáhaním v pomáhajúcich profesiách a zistiť ich koreláty a faktory, ktoré k nim prispievajú. Výstupom projektu budú konkrétne intervencie, vďaka ktorým prispejeme ku kvalitnejšiemu vykonávaniu danej profesie. V prípade záujmu Vám spracované výsledky radi zašleme.

Sme si vedomé pracovného zaťaženia, ktorému každý/á čelíme. Preto sme pripravili krátky dotazník, ktorého vypĺňanie bude trvať približne 15 minút. Výskum nepredstavuje žiadne riziko alebo nepohodu. Realizuje sa anonymne a z výskumu nebudú vyplývať žiadne dôsledky pre zúčastnených a zúčastnené.

Boli by sme veľmi rady, keby ste pomohli so šírením výskumu medzi svojich/e zamestnancov/kyne, spolupracovníkov/kyne, členov/ky. Vašu spoluprácu oceníme aj poďakovaním v budúcich publikačných výstupoch.

V dotazníku môžete zaškrknúť možnosť, že by ste boli ochotný sa zúčastniť nadalej vo výskume. Ak by ste označili túto možnosť, za čo budem veľmi vďačná, je možnosť aj interview. Počas interview (cca trvanie je 1 hodina) by som Vás rada požiadala o zodpovedanie otázok zameraných na vašu profesiu a ako vnímate súcitnú spokojnosť a súcitnú únavu pri pomáhaní.

Ak nám zanecháte svoj email, zaradíme Vás do žrebovania o univerzálne darčekové poukážky v hodnote 150€, 90€ a 60€. Zodpovedaním na nasledovné otázky a vyplnením súboru dotazníkov poskytujete súhlas so spracovaním osobných údajov výlučne na výskumné účely. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že výskum sa bude realizovať anonymne. Z výskumu pre Vás nebudú plynúť žiadne dôsledky a môžete z neho kedykoľvek odstúpiť. 

S úctou,

Za záujem, ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
hlavná riešiteľka projektu
julia.halamova@fses.uniba.sk