Páči sa ti myšlienka destigmatizácie psychických ťažkostí a chcel/a by si pomáhať?

 • Máš osobnú skúsenosť so psychickou poruchou a stabilizovaný stav?
 • Si psychológ, psychiater alebo ťa len jednoducho zaujíma téma duševného zdravia?
 • Nezáleží na tvojich danostiach, radi medzi sebou privítame každého nadšenca pre myšlienku búrania mýtov.
 • Vyplň prihlasovací formulár a my ti onedlho odpovieme.

Momentálne potrebujeme pokryť hlavne tieto aktivity:

We Are Hiring Instagram Post
 • Správa súkromnej FB skupiny pre sympatizantov OZ
 • Správa sociálnej siete Instagram (stories)
 • Správa sociálnej siete LinkedIn
 • Moderovanie online podujatí (Live stream na Instagrame)
 • Nahrávanie podcastu Na hlavu
 • Nahrávanie podcastu Psychologický popcorn
 • Vyhľadávanie grantových výziev a písanie projektov
 • Fundraising (oslovovanie firiem ohľadom spolupráce)
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva (finančný denník, daňové priznanie, účtovná závierka)

Podcast Ľudskosť: Ako je možné, že rozprávanie lieči?

Vedecké výskumy ponúkajú čoraz hlbší obraz o tom, čo sa deje v našom mozgu a v našom tele, ak sa v bezpečnom prostredí pozrieme na svoje minulé skúsenosti a na to, ako tvarovali naše reakcie a naše správanie. Okrem hlbšieho porozumenia sebe samému/samej dochádza v psychoterapii aj k rôznym nevedomým procesom –napríklad k zosúladeniu pravých mozgových hemisfér terapeutky a klienta. „Keby som mala povedať vlastnú definíciu psychoterapie, tak by to bol taký tanec pravých hemisfér,“ vraví klinická psychologička a psychoterapeutka Kristína Kotrčová v novej epizóde podcastu Ľudskosť.

Kristína žije a pracuje v Banskej Bystrici a okrem terapeutickej praxe sa venuje aj popularizácii svojich odborných poznatkov v našom občianskom združení. V tejto epizóde sa jej Barbora Mareková pýta na to, ako presne prebieha psychoterapia. Čo zaujíma Kristínu ako terapeutku, keď sa jej klient či klientka sťažuje napríklad na emocionálne vyčerpávajúci vzťah alebo na nízku výplatu. Kristína povie, aké otázky dáva svojim klientkám a klientom a čo nimi sleduje. Vysvetlí, prečo im nedáva rady a čo iné vlastne robí, aby im pomohla. Rozprávajú sa aj o tom, ako funguje terapeutický vzťah, čo je to terapeutická aliancia a vďaka čomu dokážu zlepšiť mentálne zdravie človeka.

Vráťme slušnosť a rešpekt do diskusie #bezhejtu

Rozhodli sme sa pridať k iniciatíve #bezhejtu, ktorá podporuje kultivovanú diskusiu v online prostredí. Pretože čím menej priestoru dostanú nenávistné prejavy, tým viac priestoru zostane pre slušnú a konštruktívnu debatu. Cieľom iniciatívy je minimalizovať nenávistné prejavy v online prostredí tým, že členovia identifikujú a aktívne odstraňujú nenávisť z diskusií na svojich digitálnych platformách.

Sme radi, že spolu s ďalšími verejnými inštitúciami, firmami, médiami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami a ďalšími členmi iniciatívy pomáhame vytvárať tolerantné a bezpečné prostredie pre diskusiu na sociálnych sieťach.

Bezhejtu

Stali sme sa členmi Platformy pre Demokraciu

Platforma pre demokraciu

Ľudská spoločnosť je tvorená jednotlivcami, ktorí v nej majú mať bezpečné a slobodné prostredie pre svoje ekonomické, kultúrne, rodinné, náboženské a občianske pôsobenie. Zároveň však jednotlivec tieto podnety svojou aktivitou spracúva, mení prostredie okolo seba a formuje tak naopak spoločnosť, v ktorej žije. Občianska spoločnosť sa snaží obsiahnuť v sebe oba elementy ako nevyhnutné predpoklady pre jej fungovanie. Vyváženosť vzťahu jednotlivca a spoločnosti je pilierom slobodnej a demokratickej spoločnosti.

My, dobrovoľníci OZ Psychiatria nie je na hlavu, pociťujeme ohrozenie základných princípov demokracie v našej spoločnosti. Pozorne a trpezlivo sledujeme dnes už nielen verbálne útoky na aktívnych občanov a ich organizácie a citlivo vnímame tlak v okolitých krajinách na zmenšovanie priestoru pre fungovanie organizácií občianskej spoločnosti. A preto deklarujeme našu pripravenosť podieľať sa na ochrane a ďalšom rozvoji občianskej spoločnosti v SR a na základe slobodného rozhodnutia sme dobrovoľne vstúpili do Platformy občianskych organizácii – Platforma pre demokraciu.

Cieľom Platformy je vytvoriť priestor pre spoluprácu občianskych iniciatív a mimovládnych organizácii a podporovať ich spoločné i individuálne aktivity smerujúce k ochrane princípov občianskej spoločnosti ako prvkov demokracie v Slovenskej republike, a preto chceme aktívne prispieť k:

 • Posilneniu dôvery verejnosti k aktívnym občanom a mimovládnym neziskovým organizáciám;
 • Udržaniu a rozvoju priaznivého inštitucionálneho, legislatívneho a finančného rámca pre fungovanie MNO v SR;
 • Budovaniu integrity, transparentnosti, súdržnosti a solidarity vo vnútri sektora MNO s presahom do spoločnosti.

Hovorili sme o sebapoškodzovaní v podcaste Televízie JOJ

Spôsoby, akými sa ľudia vyrovnávajú so stresom a záťažou, sú rôzne. Azda jeden z najhorších spôsobov, ktorý vedie ku fyzickej bolesti a ublíženiu si na zdraví, je sebapoškodzovanie. Z roka na rok je u adolescentov tento symptóm čoraz častejší. Peer konzultantka Nina Zibolenová sa spolu s klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou Mgr. Kristínou Kotrčovou porozprávala na túto tému v štúdiu 24 podcastu Televízie JOJ.

Pozývame vás do FB skupiny Mama s boľavou dušou

Máte osobnú skúsenosť so psychiatrickou diagnózou alebo psychoterapiou? Ste mamou alebo uvažujete o materstve? Ak ste odpovedali 2x áno, pozývame vás do súkromnej facebookovej skupiny s názvom Mama s boľavou dušou.

Ako už názov napovedá, táto podporná skupina je určená ženám, ktoré túžia stať sa mamami, ale z materstva majú obavy kvôli svojmu meniacemu sa psychickému stavu. Útočisko v ťažkých chvíľach tu nájdu aj ženy, ktoré sa rozhodli stať sa mamami napriek psychickým problémom. Vytvorme si v tejto skupine bezpečné miesto a dodajme si navzájom potrebnú silu a nádej, že sa zvládneme postarať nielen o seba, ale aj o dieťa.

Mama s boľavou dušou

Súcitná spokojnosť a súcitná únava u psychoterapeutov

Vážení psychoterapeuti a psychoterapeutky,

touto cestou by sme Vás chceli požiadať o spoluprácu vo výskume. Tento výskum je súčasťou riešenia výskumného grantu VEGA 1/0075/19. Jeho cieľom je zistiť skúsenosti s pomáhaním skrz krátky anonymný dotazník. Pomáhanie je a môže byť veľmi zaťažujúce. V pomáhajúcich profesiách je ale kľúčovým nástrojom vykonávania profesie. Z tohto dôvodu realizujeme projekt s cieľom zmapovať prevalenciu únavy a spokojnosti s pomáhaním v pomáhajúcich profesiách a zistiť ich koreláty a faktory, ktoré k nim prispievajú. Výstupom projektu budú konkrétne intervencie, vďaka ktorým prispejeme ku kvalitnejšiemu vykonávaniu danej profesie. V prípade záujmu Vám spracované výsledky radi zašleme.

Sme si vedomé pracovného zaťaženia, ktorému každý/á čelíme. Preto sme pripravili krátky dotazník, ktorého vypĺňanie bude trvať približne 15 minút. Výskum nepredstavuje žiadne riziko alebo nepohodu. Realizuje sa anonymne a z výskumu nebudú vyplývať žiadne dôsledky pre zúčastnených a zúčastnené.

Boli by sme veľmi rady, keby ste pomohli so šírením výskumu medzi svojich/e zamestnancov/kyne, spolupracovníkov/kyne, členov/ky. Vašu spoluprácu oceníme aj poďakovaním v budúcich publikačných výstupoch.

V dotazníku môžete zaškrknúť možnosť, že by ste boli ochotný sa zúčastniť nadalej vo výskume. Ak by ste označili túto možnosť, za čo budem veľmi vďačná, je možnosť aj interview. Počas interview (cca trvanie je 1 hodina) by som Vás rada požiadala o zodpovedanie otázok zameraných na vašu profesiu a ako vnímate súcitnú spokojnosť a súcitnú únavu pri pomáhaní.

Ak nám zanecháte svoj email, zaradíme Vás do žrebovania o univerzálne darčekové poukážky v hodnote 150€, 90€ a 60€. Zodpovedaním na nasledovné otázky a vyplnením súboru dotazníkov poskytujete súhlas so spracovaním osobných údajov výlučne na výskumné účely. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že výskum sa bude realizovať anonymne. Z výskumu pre Vás nebudú plynúť žiadne dôsledky a môžete z neho kedykoľvek odstúpiť. 

S úctou,

Za záujem, ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
hlavná riešiteľka projektu
julia.halamova@fses.uniba.sk