BEZ CITLIVOSTI SME BEZOHĽADNÍ. BEZ VNÍMAVOSTI ĽAHOSTAJNÍ.

O záber ľahšia

Alica Uchytilová: O záber ľahšia

  • Trvanie výstavy: 2. februára – 1. marca 2023
  • Miesto výstavy: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania – Školská 14, Bratislava – Staré mesto

Autobiografická dokumentácia utrpenia dodáva Alici nádej, ktorá prerástla do odhodlania. Téma duševných ochorení je stále silne stigmatizovanou témou. Mnohí ľudia svoje trápenie skrývajú zo strachu z vylúčenia. Vystavením svojich autoportrétov Alica neprezentuje samú seba, ale otvorene hovorí o úzkosti.

Výstava je súčasťou série venovanej citlivosti a vnímavosti. Subjektívne výpovede rôznych ľudí rôznymi technikami a formami, rovnakých v presvedčení, že bez citlivosti sme bezohľadní a bez vnímavosti ľahostajní. Preto nás citlivo nechajú nazrieť na miesta, ktoré väčšinou vôbec nevnímame alebo si naše vnímanie uľahčujeme predsudkami.


Ľudskosť a umenie spájajú

Dovoľte nám v mene organizácie OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA (ODOS) adresovať Vám pozvanie na výnimočnú putovnú výstavu s názvom „CESTA MÔJHO ZOTAVENIA“ – výstava umeleckých diel ľudí so skúsenosťou s duševným zdravím, ktorý svojou tvorbou prezentujú svoje pocity a prežívanie navonok. Tešíme sa na Vás!

CESTA MÔJHO ZOTAVENIA

Dotazník k bakalárskej práci: Prepojenosť osobnostných vlastností so zvládaním záťažových situácií

Martinus - poukážky

Vážená účastníčka, vážený účastník výskumu,

ďakujeme za Vašu ochotu a čas na vyplnenie tohto dotazníka. Výskumom chceme mapovať prepojenosť osobnostných vlastností so zvládaním záťažových situácií. Čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka napomôže v lepšom porozumení tohto fenoménu.

Vyplnenie tohto dotazníka je anonymné a dobrovoľné. Všetky získané údaje budú použité výlučne na výskumné účely a prístup k nim budú mať iba realizátori tohto výskumu. Výsledky budú publikované v bakalárskej práci bez odhalenia akejkoľvek identity. Žiadame Vás, aby ste vypĺňali dotazník len v tom prípade, ak ste študentom vysokej školy.

Ak sa zúčastníte tohto výskumu, máte možnosť zapojiť sa do žrebovania o 10 € poukážku do kníhkupectva Martinus. V prípade, že sa tohto žrebovania chcete zúčastniť, uveďte aj svoj e-mail. Dáta však ostanú aj naďalej anonymné a nebudú nijak prepojené s e-mailom.

Vyplnením tohto výskumného dotazníka vyjadrujete svoj súhlas s účasťou vo výskume a súhlas s použitím výskumných dát podľa vyššie uvedených podmienok.

Vyplnenie dotazníka trvá približne 15-20 minút. Na otázky neexistuje žiadna správna alebo nesprávna odpoveď, preto prosím odpovedajte čo najúprimnejšie.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za Vašu ochotu, úprimnosť a čas.

V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o výsledky nás prosím kontaktujte.
Kontakt na študenta: Škorupová Petra, skorupovapetra@gmail.com
Kontakt na školiteľa: Mgr. Marcinechová Denisa, denisa.marcinechova@gmail.com
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Katedra psychológie