Otvárame psychoterapeutickú skupinu v Banskej Bystrici

Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu vás pozýva do uzavretej skupinovej psychoterapie pre dospelých ľudí pod vedením klinických psychológov a certifikovaných psychoterapeutov Mgr. Kristíny Kotrčovej a Mgr. Ľudovíta Novotu v Banskej Bystrici.

 • Téma skupiny: ŽIVOT BEZ ÚZKOSTI? alebo Ako sa dostať z úzkostných stavov – uzavretá psychoterapeutická skupina pre dospelých ľudí.
 • Začiatok skupiny: Streda 11. januára 2023 o 17:00 do 18:30.
 • Miesto: Banská Bystrica (centrum).
 • Počet účastníkov: 12 účastníkov.
 • Minimálny vek účastníkov: 18 rokov.
 • Harmonogram stretnutí: Skupina bude pozostávať zo 6 stretnutí, jeden skupinový blok v trvaní 90 minút, frekvencia skupiny je 1x týždenne.
 • Ciele skupiny: Účastníci prehĺbia porozumenie vlastnému emočnému prežívaniu, nadobudnú informácie o mechanizmoch pre reguláciu úzkosti, získajú nové zručnosti, podporu, spätnú väzbu a zlepšia vlastnú komunikáciu.
 • Odborná garantka: Mgr. Kristína Kotrčová

Témy skupinových stretnutí

 1. Úvodná skupina – význam úzkosti, somatické prejavy, základné mechanizmy pre jej zvládanie.
 2. Techniky na redukciu úzkosti – práca so zmyslovými modalitami, kognitívne techniky.
 3. Techniky na redukciu úzkosti – práca s telom, emočná regulácia.
 4. Zdroje, podpora a sebasúcit – rozvíjanie a zvedomenie silných stránok, ako si dodať a kde hľadať podporu pre zvládanie.
 5. Základná edukácia o psychotraumatológii – cvičenia na reguláciu nervového systému.
 6. Záverečná skupina – voľná téma na základe očakávaní účastníkov.

Podrobnosti a platba

 • Koľko to stojí: Suma za 1 skupinové stretnutie je pre jedného účastníka 5 EUR. Psychoterapeutická skupina je spolufinancovaná z darov priaznivcov OZ Psychiatria nie je na hlavu.
 • Prihlasovanie účastníkov: Od 28.10. do 30. 11. 2022 – prostredníctvom nižšie uvedeného registračného formulára. Psychiatrická skúsenosť pre výber do skupiny je výhodou.
 • Výber účastníkov a platba: Prijatí účastníci obdržia od 1.12. do 15.12. 2022 e-mail o prijatí do psychoterapeutickej skupiny aj s inštrukciami. Následne do určeného dátumu pošlú sumu 30 EUR na účet občianskeho združenia. Po uhradení poplatku majú zabezpečené miesto v skupine na všetkých stretnutiach.
 • Kontakt: skupinovaterapiabb@gmail.com

Kto vás bude sprevádzať

Mgr. Kristína Kotrčová

Klinická psychologička a psychoterapeutka integratívnej psychoterapie, EMDR terapeutka, má dlhoročné skúsenosti s vedením psychoterapeutických skupín na psychiatrickom oddelení. Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, garantka projektu.

Mgr. Ľudovít Novota

Klinický psychológ, gestalt psychoterapeut, EMDR terapeut vo výcviku, taktiež s praxou na psychiatrickom oddelení, intenzívna dlhodobá skúsenosť s vedením terapeutických skupín. Zaoberá sa prednáškovou a osvetovou činnosťou.


Poznámka: Tieto skupinové terapie realizujeme vďaka láskavosti ľudí, ktorí nám prispeli na náš účet – či už priamym príspevkom alebo formou 2% z dane. Pokiaľ v ďalšom roku získame grant, resp. nazbierame dostatok financií od priaznivcov nášho OZ a podarí sa nám na spoluprácu zohnať certifikovaných psychoterapeutov z iných miest Slovenska, veľmi radi zorganizujeme skupinu aj v iných regiónoch. 🙂