Otvárame psychoterapeutické skupiny v Petržalke

Na jeseň 2024 otvárame pre obyvateľov Petržalky psychoterapeutické skupiny pod vedením dvojice skúsených psychologičiek a terapeutiek. Prostredníctvom projektu Petržalka bez úzkosti chceme ľuďom z nášho sídliska poskytnúť finančne dostupnú komunitnú formu podpory psychického zdravia v mieste ich bydliska. Skupiny sú uzavreté, určené pre dospelých ľudí, ktorí majú skúsenosť s psychickou poruchou.

Miesto a čas konania

Projekt prebieha v mesiacoch september až november 2024. Stretnutia sa konajú vo štvrtky od 17:00 do 18:30 v komunitnom centre LiLienka na Haanovej 35 v Petržalke.

Harmonogram stretnutí

Jedna skupina pozostáva zo 6 stretnutí, jeden skupinový blok je v trvaní 90 minút, frekvencia stretávania 1x týždenne. V jednej skupine sú prítomné 2 terapeutky a maximálne 12 účastníkov. Minimálny vek účastníkov je 18 rokov.

Skupina A je pre ľudí od 18 do 45 rokov bude prebiehať v dátumoch: 5. septembra, 12. septembra, 19. septembra, 26. septembra, 3. októbra, 10. októbra. 

Skupina B je pre ľudí nad 45 rokov bude prebiehať v dátumoch: 17. októbra, 24. októbra, 7. novembra, 14. novembra, 21. novembra, 28. novembra.

Témy skupinových stretnutí
 1. Úvodná skupina – význam úzkosti, somatické prejavy, základné mechanizmy pre jej zvládanie.
 2. Techniky na redukciu úzkosti – práca so zmyslovými modalitami, kognitívne techniky.
 3. Techniky na redukciu úzkosti – práca s telom, emočná regulácia.
 4. Zdroje, podpora a sebasúcit – rozvíjanie a zvedomenie silných stránok, ako si dodať a kde hľadať podporu pre zvládanie.
 5. Základná edukácia o psychotraumatológii – cvičenia na reguláciu nervového systému.
 6. Záverečná skupina – voľná téma na základe očakávaní účastníkov.
Čo vám stretnutia prinesú

Cieľom projektu je vytvoriť príjemný a bezpečný komunitný priestor na pravidelné stretávanie sa pre obyvateľov Petržalky, ktorí chcú zlepšiť svoje psychické zdravie. Účastníci nadobudnú cenné informácie o mechanizmoch pre reguláciu úzkosti, získajú sociálnu podporu, precvičia si nové zručnosti a významne zlepšia svoje psychické zdravie.

Kto vás bude sprevádzať
Mária Balážová

PhDr. Mária Balážová je klinická psychologička a psychoterapeutka s dlhoročnou praxou. Venuje sa psychoterapií detí, mladých a dospelých. Základ jej praxe tvorí geštalt-psychoterapia, je členka Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Venuje sa lektoringu a školeniam, je aktívna v propagácii duševného zdravia a podpore tejto témy v médiách a na konferenciách. Práci s deťmi je venovaný jej Instagram @detska_psychologicka .

Mgr. Marcela Gatciová vyštudovala psychológiu a učiteľstvo, jej profesionálna dráha viedla cez školstvo a prácu s deťmi a mladými k terapii, ktorú realizuje na základe odborného výcviku v adlerovskej psychológií. Využíva techniky arteterapie, projektívne metódy a prácu so snami. Je jej vlastný holistický pohľad na človeka a jeho potrebu cítiť sa v spojení s druhými. Dlhodobo sa venuje téme wellbeingu.

Marcela Gatziová
Koľko to stojí

Účastníci psychoterapeutických skupín za stretnutia doplácajú len minimálnu sumu 5 EUR / 1 stretnutie, t.j. 30 EUR za všetky stretnutia skupiny.

Ako prebieha prihlasovanie

Prihlasovanie účastníkov prebieha do 31. júla 2024 prostredníctvom prihlasovacieho formulára – https://forms.gle/9mDjg2xsLzG88KcG6 .

Výber účastníkov a platba

Spomedzi všetkých prihlásených uchádzačov vyberú terapeutky a projektový tím 24 obyvateľov Petržalky, ktorí sú najviac motivovaní na sebe pracovať a rozdelia ich do dvoch skupín podľa veku. Prijatí účastníci obdržia najneskôr do 18.8.2024 e-mail o prijatí do psychoterapeutickej skupiny aj s presnými inštrukciami a platobnými údajmi. Následne do určeného dátumu pošlú sumu 30 EUR na transparentný účet občianskeho združenia. Po uhradení poplatku majú zabezpečené miesto v skupine A alebo v skupine B na všetkých 6 stretnutiach. 

Kto projekt realizuje
MČ Petržalka

Projekt je realizovaný na základe uvznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. MČ Bratislava-Petržalka podporila projekt Petržalka bez úzkosti sumou 1 779 € prostredníctvom dotačného programu Dotácie na projekt nad 2000 € na rok 2024 – oblasť SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ. Projekt je spolufinancovaný aj z členských príspevkov a darov priaznivcov občianskeho združenia.

Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu sa venuje edukácii v oblasti psychického zdravia, destigmatizácii psychických porúch aj odboru psychiatrie. Rôznymi online aj offline aktivitami otvárame témy, ktoré hýbu našou spoločnosťou. Navrhujeme opatrenia pre zlepšenie úrovne psychiatrickej starostlivosti na Slovensku, zverejňujeme príbehy ľudí s psychickými ťažkosťami na našom blogu, pripravujeme podcasty, livestream diskusie, organizujeme komunitné stretnutia pre verejnosť a podporné skupiny.

Kontakt

psychiatrianiejenahlavu@gmail.com


Live stream na tému Hraničná porucha osobnosti

Insta HPO

Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu vás pozýva sledovať Instagram live stream na tému „Hraničná porucha osobnosti“. Klinická psychologička a psychoterapeutka Mgr. Kristína Kotrčová sa porozpráva s Mgr. Dominikou Bednárovou, klinickou, poradenskou psychologičkou a psychoterapeutkou v súkromnej praxi.

Dominika Bednárová prax získala v poradni, v ambulancii klinickej psychológie a v psychiatrickej nemocnici. Aktuálne pracuje v súkromnej praxi, kde sa venuje hlavne psychoterapeutickej práci s klientmi a organizovaniu vzdelávania pre kolegov. Zaoberá sa prioritne témami osobnostnej dynamiky, úzkosti, psychosomatickým súvislostiam z psychodynamického a neurobiologického pohľadu.

V live streame sa dozviete:

 • Čo sú to poruchy osobnosti?
 • Ako vzniká hraničná porucha osobnosti?
 • Ako sa HPO prejavuje?
 • S akým správaním je HPO spojená?
 • Ako spolu súvisia HPO a sebadeštruktivita?
 • HPO a zdravé hranice vo vzťahoch – ako si ich nastaviť?
 • Dá sa v súčasnosti HPO „vyliečiť“?
 • Existujú odborníci na Slovensku, ktorí sa jej venujú?
 • Ako sa správať k osobe s HPO v pozícii blízkeho človeka/rodiča/partnera?
 • Tipy a triky na reguláciu a kontrolu emócií … a mnohé iné.

Live stream budete môcť sledovať v stredu 17.7. o 17:00 tu: https://www.instagram.com/psychiatrianiejenahlavu/ .

Tešíme sa na príjemný podvečer s vami! 🙂

Páči sa ti myšlienka destigmatizácie psychických ťažkostí a chcel/a by si pomáhať?

 • Máš osobnú skúsenosť so psychickou poruchou a stabilizovaný stav?
 • Si psychológ, psychiater alebo ťa len jednoducho zaujíma téma duševného zdravia?
 • Nezáleží na tvojich danostiach, radi medzi sebou privítame každého nadšenca pre myšlienku búrania mýtov.
 • Vyplň prihlasovací formulár a my ti onedlho odpovieme.

Momentálne potrebujeme pokryť hlavne tieto aktivity:

We Are Hiring Instagram Post
 • Správa súkromnej FB skupiny pre sympatizantov OZ
 • Správa sociálnej siete Instagram (stories)
 • Správa sociálnej siete LinkedIn
 • Moderovanie online podujatí (Live stream na Instagrame)
 • Nahrávanie podcastu Na hlavu
 • Nahrávanie podcastu Psychologický popcorn
 • Vyhľadávanie grantových výziev a písanie projektov
 • Fundraising (oslovovanie firiem ohľadom spolupráce)
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva (finančný denník, daňové priznanie, účtovná závierka)

Podcast Ľudskosť: Ako je možné, že rozprávanie lieči?

Vedecké výskumy ponúkajú čoraz hlbší obraz o tom, čo sa deje v našom mozgu a v našom tele, ak sa v bezpečnom prostredí pozrieme na svoje minulé skúsenosti a na to, ako tvarovali naše reakcie a naše správanie. Okrem hlbšieho porozumenia sebe samému/samej dochádza v psychoterapii aj k rôznym nevedomým procesom –napríklad k zosúladeniu pravých mozgových hemisfér terapeutky a klienta. „Keby som mala povedať vlastnú definíciu psychoterapie, tak by to bol taký tanec pravých hemisfér,“ vraví klinická psychologička a psychoterapeutka Kristína Kotrčová v novej epizóde podcastu Ľudskosť.

Kristína žije a pracuje v Banskej Bystrici a okrem terapeutickej praxe sa venuje aj popularizácii svojich odborných poznatkov v našom občianskom združení. V tejto epizóde sa jej Barbora Mareková pýta na to, ako presne prebieha psychoterapia. Čo zaujíma Kristínu ako terapeutku, keď sa jej klient či klientka sťažuje napríklad na emocionálne vyčerpávajúci vzťah alebo na nízku výplatu. Kristína povie, aké otázky dáva svojim klientkám a klientom a čo nimi sleduje. Vysvetlí, prečo im nedáva rady a čo iné vlastne robí, aby im pomohla. Rozprávajú sa aj o tom, ako funguje terapeutický vzťah, čo je to terapeutická aliancia a vďaka čomu dokážu zlepšiť mentálne zdravie človeka.

Vráťme slušnosť a rešpekt do diskusie #bezhejtu

Rozhodli sme sa pridať k iniciatíve #bezhejtu, ktorá podporuje kultivovanú diskusiu v online prostredí. Pretože čím menej priestoru dostanú nenávistné prejavy, tým viac priestoru zostane pre slušnú a konštruktívnu debatu. Cieľom iniciatívy je minimalizovať nenávistné prejavy v online prostredí tým, že členovia identifikujú a aktívne odstraňujú nenávisť z diskusií na svojich digitálnych platformách.

Sme radi, že spolu s ďalšími verejnými inštitúciami, firmami, médiami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami a ďalšími členmi iniciatívy pomáhame vytvárať tolerantné a bezpečné prostredie pre diskusiu na sociálnych sieťach.

Bezhejtu

Stali sme sa členmi Platformy pre Demokraciu

Platforma pre demokraciu

Ľudská spoločnosť je tvorená jednotlivcami, ktorí v nej majú mať bezpečné a slobodné prostredie pre svoje ekonomické, kultúrne, rodinné, náboženské a občianske pôsobenie. Zároveň však jednotlivec tieto podnety svojou aktivitou spracúva, mení prostredie okolo seba a formuje tak naopak spoločnosť, v ktorej žije. Občianska spoločnosť sa snaží obsiahnuť v sebe oba elementy ako nevyhnutné predpoklady pre jej fungovanie. Vyváženosť vzťahu jednotlivca a spoločnosti je pilierom slobodnej a demokratickej spoločnosti.

My, dobrovoľníci OZ Psychiatria nie je na hlavu, pociťujeme ohrozenie základných princípov demokracie v našej spoločnosti. Pozorne a trpezlivo sledujeme dnes už nielen verbálne útoky na aktívnych občanov a ich organizácie a citlivo vnímame tlak v okolitých krajinách na zmenšovanie priestoru pre fungovanie organizácií občianskej spoločnosti. A preto deklarujeme našu pripravenosť podieľať sa na ochrane a ďalšom rozvoji občianskej spoločnosti v SR a na základe slobodného rozhodnutia sme dobrovoľne vstúpili do Platformy občianskych organizácii – Platforma pre demokraciu.

Cieľom Platformy je vytvoriť priestor pre spoluprácu občianskych iniciatív a mimovládnych organizácii a podporovať ich spoločné i individuálne aktivity smerujúce k ochrane princípov občianskej spoločnosti ako prvkov demokracie v Slovenskej republike, a preto chceme aktívne prispieť k:

 • Posilneniu dôvery verejnosti k aktívnym občanom a mimovládnym neziskovým organizáciám;
 • Udržaniu a rozvoju priaznivého inštitucionálneho, legislatívneho a finančného rámca pre fungovanie MNO v SR;
 • Budovaniu integrity, transparentnosti, súdržnosti a solidarity vo vnútri sektora MNO s presahom do spoločnosti.

Hovorili sme o sebapoškodzovaní v podcaste Televízie JOJ

Spôsoby, akými sa ľudia vyrovnávajú so stresom a záťažou, sú rôzne. Azda jeden z najhorších spôsobov, ktorý vedie ku fyzickej bolesti a ublíženiu si na zdraví, je sebapoškodzovanie. Z roka na rok je u adolescentov tento symptóm čoraz častejší. Peer konzultantka Nina Zibolenová sa spolu s klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou Mgr. Kristínou Kotrčovou porozprávala na túto tému v štúdiu 24 podcastu Televízie JOJ.