Hranice: cesta k precíteniu vlastnej hodnoty

Na prednáške zo série podujatí Odvahou proti stigme otvoríme tému hraníc a vlastného sebapoznania. Hovorí sa, že hranice znamenajú mať odvahu ukázať sám seba. Prednášku spojenú so seba-skúsenosťou bude viesť psychologička Katarína Nagy Pázmány. Súčasťou bude aj moderovaná diskusia.

  • Na čo nám slúžia hranice a ako by sme s nimi mali narábať?
  • Ako povedať nie, tak, aby dobrý pocit ostal na oboch stranách?
  • Čo nám hovoria emócie hnevu a smútku? Prečo sú hranice spojené práve s týmito pocitmi?

Katarína Nagy Pázmány (31) je psychologička a psychoterapeutka, pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a v psychoterapeutickom centre Vejtusan. Vo svojej praxi používa existenciálnu analýzu a logoterapiu. Je tiež iniciátorka a spoluorganizátorka protestov Za slušné Slovensko.

Nina Alžbetkinová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti ju môžete počuť v Rádiožurnále Rádia Slovensko.

ÚČASŤ: Počet účastníkov je limitovaný (20 ľudí) a účasť je bezplatná. Záväzne nám ju nahláste prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA – https://forms.gle/uwet1rqF7az7aXvDA

Pocity osamelosti v procese starnutia

Na prvej besede zo série podujatí Odvahou proti stigme sa pozrieme zblízka na tému Pocity osamelosti v procese starnutia. Počas pandémie sa totiž rozdiely v spoločnosti prehĺbili a mnohí z nás ostali doslova odrezaní od zvyšku spoločnosti. Lockdownom a sociálnym dištancom trpeli najmä seniori.

  • Ako sa k tomu pričinila naša igorancia a nevšímavosť?
  • Ako problémom predchádzať a ako stierať generačné rozdiely, predsudky a stereotypy?
  • Ako pristupovať k starším ľuďom v našom okolí, v čom a ako im pomáhať?

Táňa Sedláková (32) zastupuje Sekciu sociálnych vecí a Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením na bratislavskom magistráte. Spoluorganizovala demonštrácie Za slušné Slovensko. Vyštudovala PhD sociálnej psychológie na Masarykovej univerzite v Brne a je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zrejme, ktoré sa snaží o podporu medzigeneračného dialógu. Je spoluautorkou knihy Záhrebská o spolužití susedskej komunity a ľudí v stacionári pre seniorov. Zaujíma sa o demografické starnutie a postavenie starších v kultúre, ktorá kladie dôraz na mladosť a výkon.

Nina Alžbetkinová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala v niekoľkých médiách, v súčasnosti ju môžete počuť v Rádiožurnále Rádia Slovensko.

ÚČASŤ: Počet účastníkov je limitovaný (20 ľudí) a účasť je bezplatná. Záväzne nám ju nahláste prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA – https://forms.gle/ayrQCGyqoVUaf9Kc9 

Odvahou proti stigme

Najnovšou aktivitou OZ Psychiatria nie je na hlavu je séria podujatí Odvahou proti stigme, ktoré sa dotýkajú rôznych tém o duševnom zdraví. Vďaka finančnému príspevku Nadácie mesta Bratislavy z grantovému programu KOMUNITY – Komunitné aktivity a podpory chatovej poradne pre mladých IPčko.sk sa od septembra v Klube Machovisko uskutočnia prednášky, moderované diskusie, besedy a workshopy zamerané na problematiku psychického zdravia. Podujatia sú určené pre ľudí, ktorí majú skúsenosť so psychickou poruchou alebo zatiaľ len uvažujú o tom, že vyhľadajú odbornú pomoc.

Podujatia sa konajú v úzkom kruhu za prítomnosti psychiatra alebo psychológa. Návštevníci tak majú príležitosť porozprávať sa v odľahčenom duchu a v príjemnej atmosfére s odborníkom na psychické zdravie. Počet účastníkov je limitovaný (20 ľudí). Účasť bude potrebné nahlásiť v predstihu, aby sa zúčastnení cítili bezpečne a v prípade potreby sa nebáli prehovoriť.

OBČERSTVENIE: Bude zabezpečené, máme pre vás nápoje zdarma a kávičku za dobrovoľný príspevok! 🙂

PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA: Podujatia sa konajú v súlade s platnými protipandemickými opatreniami Slovenskej republiky. Pri vstupe do Klubu Machovisko Vás prosíme o spoluprác. Pripravte si platný covid-19 pass, negatívny Ag test < 48 hodín, negatívny RT-PCR/LAMP test < 72 hodín alebo doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Pre vašu bezpečnosť a zdravie použite prosím dezinfekciu pri vstupe a mimo času konzumácie jedál noste rúško. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa podujatia presunú do online priestoru.