Podpísali sme Memorandum o spolupráci

Dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia je pomôcť zlepšiť úroveň psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Preto sa veľmi tešíme zo spolupráce s dvoma ďalšími OZtkami – Liga za duševné zdravie SR, o.z. a Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia (ODOS) o. z., s ktorými nás spája spoločný cieľ: aktívna podpora duševného zdravia a skvalitňovanie života ľudí s duševnou poruchou. Nedávno sme podpísali Memorandum o spolupráci a momentálne pracujeme na Projekte aktivácie ľudí so skúsenosťou na Slovensku.

🌷 Toto memorandum je motivované zámerom spolupracovať pri reforme systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku, ktorej výsledkom má byť systém založený na komunitnej starostlivosti a na prevencii v najširšom zmysle slova.

K čomu sme sa v Memorande zaviazali?
👉 identifikovať ľudí so skúsenosťou, ktorých môže Liga za duševné zdravie alebo iné strany memoranda zamestnať, ak na to majú alebo budú mať finančné zdroje,
👉 identifikovať a podporovať ľudí vhodných na pozície peer konzultantov,
👉 identifikovať ľudí so skúsenosťou (zažitou alebo sprostredkovanou) vhodných na mediálne výstupy so zohľadnením spoločných etických princípov založených na ochrane týchto ľudí,
👉 získavať zdroje na krytie nákladov súvisiacich so zisťovaním potrieb ľudí so skúsenosťou a ich predstavy o ideálnej forme systému starostlivosti o duševné zdravie,
👉 spoločne podporovať ľudí zamestnaných za účelom realizácie cieľov a aktivít uvedených v tomto Memorande.

🖋 Celé znenie Memoranda o spolupráci nájdete tu: https://www.psychiatrianiejenahlavu.sk/memorandum-o-spolupraci/


Pracovné ponuky pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením

Koordinátor koprodukcie @ Liga za duševné zdravie

Viac info nájdeš tu

Projektový manažér @ OZ Nájdi sa!

Viac info nájdeš tu


Máme nový podcast Psychologický popcorn

Psychologický popcorn je nový podcast členov nášho občianskeho združenia. Rozprávať sa v ňom budeme o filmoch, v ktorých sú zobrazované rôzne psychické poruchy. Prajeme príjemné počúvanie! 🙂 

V prvej epizóde sa Radka, Patrik, Nina a Petronela porozprávali o filme Brain On Fire, ktorý vznikol na základe skutočného príbehu. Knižná predloha autorky Susannah Cahalan vyšla v slovenčine pod názvom Mozog v plameňoch: Môj mesiac šialenstva.

V druhej epizóde sa Radka, Patrik a Petronela porozprávali o psychologickej dráme Girl, Interrupted z roku 1999. Film je založený na rovnomenných memoároch Susanny Kaysenovej a sleduje príbeh mladej ženy, ktorá po samovražednom pokuse strávi 18 mesiacov v psychiatrickej liečebni. 

V tretej epizóde sa Radka a Patrik porozprávali o japonskom anime filme z roku 2016, ktorý režíroval Makoto Shinkai. Kimi no na wa. (v angličtine Your Name.) je príbeh zázrakov a lásky medzi dievčaťom Mitsuha a chlapcom Taki, ktorých osudy sú nerozlučne spojené.