Madam EVA – mesačník pre ženy

Číslo 7/2022 – v predaji od 22.6. do 20.7. 2022

Rozhovor s predsedníčkou občianskeho združenia Psychiatria nie je na hlavu Ivanou Kriek o predsudkoch, ktoré niekedy stoja v ceste plnohodnotnému životu, ale aj o jej vlastných skúsenostiach s psychickou poruchou.