V prvom rade je potrebné nájsť si toho správneho odborníka. Zoznam psychoterapeutov nájdete na webe Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Vybrať si môžete zo širokej škály odborníkov, pričom psychoterapiu môžu vykonávať obaja, psychológ i psychiater. Na stránkach občianskeho združenia IPčko nájdete mapu pomoci – vyhľadávač psychologickej a psychiatrickej pomoci.

Štátni vs. súkromní odborníci

Od 1.1 2021 prišla zmena zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, § 8, odsek 5a, kde sa píše, že klinický psychológ sa stáva špecialistom prvého kontaktu a nie je potrebné, aby pacient prichádzal s „výmenným lístkom“.

Zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa: https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-zmluvnych-poskytovatelov/siet-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti.html

Zdravotná poisťovňa Union: https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka/pub/zoznam-zmluvnych-poskytovatelov

Zdravotná poisťovňa Dôvera: https://poskytovatelia.dovera.sk/vyhladavanie

Kto je psychológ? Kto je psychiater? Ku komu ísť?

Psychoterapiu môže vykonávať psychológ i psychiater. Jediný rozdiel je v ich vzdelaní a kompetenciách. Psychiater totiž okrem psychoterapie predpisuje aj lieky. Ak si nie ste istí, môžete navštíviť klinického psychológa, ktorý vás prípadne odošle za psychiatrom. Klinický psychológ má kompetencie posúdiť duševný stav. Ak sa vám zdá, že váš stav je vážnejší, odporúčame vám návštevu psychiatra.

Ak máte chaos v pojmoch a termínoch z oblasti psychológie, odporúčame tento výborný článok.

Referáty poradensko-psychologických služieb (RPPS)

Bezplatné psychologické poradenstvo pre všetkých občanov Slovenskej republiky poskytuje Referát poradensko-psychologických služieb na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v každom okresnom meste. Stačí vyhľadať príslušný RPPS podľa miesta trvalého bydliska a objednať sa na konzultáciu telefonicky alebo e-mailom.

Denný psychiatrický stacionár

Denný psychiatrický stacionár pre dospelých poskytuje zdravotnú starostlivosť systémom komunitnej liečby. Klienti do stacionára prichádzajú cez deň absolvujú terapeutický program a následne odchádzajú do svojich domovov. Takýto prístup umožňuje ľuďom s psychickým postihnutím žiť v podmienkach bežného života uspokojivým spôsobom, pri zabezpečení odborného dohľadu zdravotného stavu. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v stacionáry plne hradené zdravotnými  poisťovňami.

Ak máte negatívnu skúsenosť s hospitalizáciou a chcete podať podnet na prešetrenie zdravotníckeho zariadenia

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. S činnosťou začal 01.11.2004.

Ak sa cítite psychicky zle a hľadáte okamžitú pomoc

Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu NEPOSKYTUJE psychiatrickú starostlivosť, psychologické poradenstvo ani krízovú intervenciu. V prípade zhoršenia psychického stavu sa môžete obrátiť na uvedené krízové linky.