Kto je psychológ? Kto je psychiater? Ku komu ísť?

Psychoterapiu môže vykonávať psychológ i psychiater. Jediný rozdiel je v ich vzdelaní a kompetenciách. Psychiater totiž okrem psychoterapie predpisuje aj lieky. Ak si nie ste istí, môžete navštíviť klinického psychológa, ktorý vás prípadne odošle za psychiatrom. Klinický psychológ má kompetencie posúdiť duševný stav. Ak sa vám zdá, že váš stav je vážnejší, odporúčame vám návštevu psychiatra. Ak vaše duševné ťažkosti pretrvávajú viac ako dva týždne, dlhodobo ovplyvňujú náš výkon, vzťahy a prežívanie, je dobré vyhľadať odborníka. Ak máte chaos v pojmoch a termínoch z oblasti psychológie, odporúčame tento výborný článok.

Potrebujem výmenný lístok od praktického lekára?

Nie, nepretrebujete. Ambulancia klinického psychológa aj psychiatrická ambulancia patria medzi ambulancie prvého kontaktu, preto nie je potrebné, aby pacient prichádzal s „výmenným lístkom“.

Viete mi niekoho odporučiť?

V prvom rade je potrebné nájsť si toho správneho odborníka. Na tomto mieste vám neodporúčame konkrétne meno psychológa, psychoterapeuta či psychiatra – je to preto, lebo nevieme, ktorý z daných špecialistov má momentálne kapacitu prijať do svojej starostlivosti nových pacientov / klientov. Zároveň každému človeku vyhovuje iný prístup, iný druh psychoterapie a pri hľadaní „toho pravého“ odborníka má iné priority – niekomu neprekáža priama platba, pre niekoho je vyhovujúci len taký odborník, ktorý spolupracuje so zdravotnými poisťovňami. Dáme vám preto tipy na webstránky, prostredníctvom ktorým si viete nájsť vhodného odborníka pre vás.

My ako občianske združenie zložené hlavne z laikov sa venujeme destigmatizácii duševných porúch. Nie sme zdravotnícke zariadenie, preto neposkytujeme psychiatrickú starostlivosť, psychologické poradenstvo ani krízovú intervenciu. Ponúkame vám však podrobný návod, ako pre seba či svojho blízkeho nájdete vhodnú psychologickú či psychiatrickú pomoc.

Cítim sa zle a hľadám okamžitú psychologickú pomoc!

V prípade zhoršenia psychického stavu sa môžete obrátiť na uvedené krízové linky pomoci – telefonické a chatové poradne.

Cítim sa zle a hľadám okamžitú psychiatrickú pomoc!

V prípade náhleho zhoršenia fyzického stavu, ktorý je život ohrozujúci – napríklad ak pociťujete nepríjemné vedľajšie účinky liekov, máte samovražedné myšlienky a potrebujete urgentnú pomoc, môžete sa obrátiť na ambulantnú pohotovostnú službu alebo urgentný príjem. ​Od 1. júla 2018 je ambulantná pohotovostná služba dostupná v pracovných dňoch od 16:00 do 22:00 hod. a počas víkendu alebo sviatku od 07:00 do 22:00 hod. Mimo týchto časov počas pracovných dní kontaktujte svojho ambulantného psychiatra alebo všeobecného lekára (v prípade, že ambulantného psychiatra nemáte).

Bojím sa o svojho blízkeho, mám strach, že si ublíži. Ako postupovať?

112

Ak máte pocit, že je jeho život v ohrození, neváhajte

volať na tiesňovú linku 155 (záchranná zdravotná služba – sanitka)

alebo na tiesňovú linku 112 (integrovaný záchranný systém) .

Dotyčný človek potrebuje urgentnú psychiatrickú pomoc!

Hľadám psychológa vo svojom meste

Občianske združenie IPčko vytvorilo užitočnú mapu psychologickej pomoci – zoznam psychológov podľa miesta pôsobenia.

Hľadám psychiatra vo svojom meste

Občianske združenie IPčko vytvorilo užitočnú mapu psychiatrickej pomoci – zoznam psychiatrov podľa miesta pôsobenia.

Hľadám zazmluvneného odborníka

Zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete na webe vašej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa v súčasnosti prepláca 25 psychoterapeutických sedení, pri odôvodnení terapeuta môže i viac. 

Hľadám psychoterapeuta s konkrétnym výcvikom

Zaujíma vás napríklad kognitívno-behaviorálna terapia alebo gestalt psychoterapia? Chcete sa vyliečiť z traumy za pomoci EMDR? Zoznam psychoterapeutov podľa druhu psychoterapie nájdete na webe Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Vybrať si môžete zo širokej škály odborníkov, pričom psychoterapiu môžu vykonávať obaja, psychológ i psychiater.

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (SPS) je dobrovoľná odborná organizácia, ktorá vznikla 02.10.1990. Združuje odborníkov, ktorí vykonávajú psychoterapiu, vzdelávajú sa v psychoterapii a podporujú tento druh liečby. SPS je odborná spoločnosť, ktorá propaguje psychoterapiu ako špecializovanú odbornú liečebnú metódu a podporuje vzdelávanie odborníkov v súlade s najnovšími trendmi v tejto vedeckej disciplíne. Organizuje odborné podujatia a spolupracuje so zahraničnými organizáciami s podobným zameraním. Spoločnosť vedie zoznam svojich členov s absolvovaným kompletným psychoterapeutické vzdelaním, ktoré je jednou z podmienok poskytovania erudovanej psychoterapeutickej činnosti. Slovenská psychoterapeutická spoločnosť je od roku 1994 členom Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP) vo Viedni.

Našli ste v databáze odborníka, ktorý sa vám pozdáva? Pred prvou návštevou je potrebné, aby ste mu zavolali a opýtali sa, či by vás zobral do svojej praxe.

Hľadám psychoterapiu pre dieťa

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Nadáciou televízie Markíza pripravili projekt dostupnosti psychoterapeutických sedení pre deti. Cieľom projektu je poskytnúť psychoterapiu deťom, ktorých rodiny si ju nemôžu finančne dovoliť. Cieľovou skupinou sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku od 8 – 19 rokov. Psychoterapie budú deťom poskytované výlučne odborníkmi zo Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Vyberte si terapeuta v kraji, v ktorom chcete absolvovať psychoterapiu. Povedzte mu, že sa zapájate do projektu Ligy za duševné zdravie.

Hľadám ONLINE poradenstvo – individuálna a párová terapia

ksebe.sk

Ksebe.sk

Cieľom Ksebe.sk je priblížiť starostlivosť o duševné zdravie a osobný rozvoj ľuďom na Slovensku. Nájdi svojho psychológa a rezervuj si sedenie!

Hedepy.sk

Cieľom Hedepy.sk je uľahčiť cestu ku konzultácii – urobiť ju dostupnejšou, jednoduchšou a zbaviť ju predsudkov. Spojte sa online so 120+ overenými terapeutmi zo Slovenska a Česka!

hedepy.sk
Mojra.sk

Mojra.sk

Konzultácie so psychológmi prebiehajú formou hovoru cez Skype, WhatsApp, Viber, telefón alebo prostredníctvom e-mailu. Začnite meniť váš život k lepšiemu ešte dnes!

Hľadám odborníka na základe odporúčania

Pokiaľ ste na Facebooku, tak vám radíme pridať sa do skupiny Hľadám psychológa / psychoterapeuta a zadať tam svoju požiadavku (vek, diagnóza, mesto, prípadne druh terapie a informácia o tom, či Vám neprekáža priama platba).

Hľadám bezplatné psychologické poradenstvo

Bezplatné psychologické poradenstvo pre všetkých občanov Slovenskej republiky poskytuje Referát poradensko-psychologických služieb (RPPS) na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v každom okresnom meste. Stačí vyhľadať príslušný RPPS podľa miesta trvalého bydliska a objednať sa na konzultáciu telefonicky alebo e-mailom.

Hľadám denný psychiatrický stacionár

Denný psychiatrický stacionár pre dospelých poskytuje zdravotnú starostlivosť systémom komunitnej liečby. Klienti do stacionára prichádzajú cez deň absolvujú terapeutický program a následne odchádzajú do svojich domovov. Takýto prístup umožňuje ľuďom s psychickým postihnutím žiť v podmienkach bežného života uspokojivým spôsobom, pri zabezpečení odborného dohľadu zdravotného stavu. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v stacionári plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Hľadám psychiatrickú nemocnicu / liečebný ústav

Na Slovensku pôsobia nasledujúce štátne psychiatrické nemocnice:

 • Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň
 • Psychiatrická nemocnica Hronovce
 • Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya Kremnica
 • Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
 • Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora
 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
 • Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
 • Psychiatrická liečebňa Sučany
 • Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Hľadám centrum pre liečbu drogových závislostí

Na Slovensku pôsobia nasledujúce centrá pre liečbu drogových závislostí:

 • Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
 • Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
 • Sanatórium AT s. r. o., Bratislava
 • Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
 • Rieka, s. r. o., Šútovo

Mám negatívnu skúsenosť s hospitalizáciou a chcem podať podnet na prešetrenie zdravotníckeho zariadenia

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. S činnosťou začal 01.11.2004.