Kto je psychológ? Kto je psychiater? Ku komu ísť?

Ak vaše duševné ťažkosti pretrvávajú viac ako dva týždne, dlhodobo ovplyvňujú náš výkon, vzťahy a prežívanie, vyhľadajte odborníka na psychické zdravie. Ku komu ísť?

Psychológ je filozof, skúmajúci činnosť ľudskej duše (psyché), analyzuje ju a systematizuje jej zdravé a chorobné stavy. Skúma súvislosť medzi správaním a mentálnymi procesmi na základe vedecky koncipovaných zásad, systémov a metód.

Klinický psychológ má kompetencie posúdiť duševný stav, keďže v zdravotníckom zariadení pracoval s ľudmi, ktorí majú skúsenosť s psychiatrickou diagnózou. Ak si nie ste istí, či vám stačí psychoterapia alebo potrebujete aj lieky, môžete navštíviť klinického psychológa, ktorý vás prípadne odošle za psychiatrom.

Psychiater je lekár, ktorý disponuje vedomosťami o nervovej sústave, mozgu a ich ochoreniach. Prostredníctvom liekov (aj psychoterapie) lieči poruchy myslenia, emocionálneho života a správania. Sústreďuje sa aj na úzkostné choroby, paniku, fóbie, nutkavé myšlienky alebo činnosti, depresie, ako aj poruchy spánku, stravovania a sexuality. Ak sa vám zdá, že váš stav je vážnejší a budete potrebovať lieky, odporúčame vám návštevu psychiatra.

Psychoterapeut lieči pomocou psychologických techník, je v úzkom a pravidelnom kontakte s pacientom, pozná jeho chorobu, rôzne liečebné postupy, ktoré určuje psychiater. Psychoterapiou môže viesť psychiater, psychológ, cielene školený ošetrovateľ, cirkevná osoba a iní diplomovaní znalci problematiky.

Potrebujem výmenný lístok od praktického lekára?

Nie, nepretrebujete. Ambulancia klinického psychológa aj psychiatrická ambulancia patria medzi ambulancie prvého kontaktu, preto nie je potrebné, aby pacient prichádzal s „výmenným lístkom“.

Viete mi niekoho odporučiť?

V prvom rade je potrebné nájsť si toho správneho odborníka. Na tomto mieste vám neodporúčame konkrétne meno psychológa, psychoterapeuta či psychiatra – je to preto, lebo nevieme, ktorý z daných špecialistov má momentálne kapacitu prijať do svojej starostlivosti nových pacientov / klientov. Zároveň každému človeku vyhovuje iný prístup, iný druh psychoterapie a pri hľadaní „toho pravého“ odborníka má iné priority – niekomu neprekáža priama platba, pre niekoho je vyhovujúci len taký odborník, ktorý spolupracuje so zdravotnými poisťovňami. Dáme vám preto tipy na webstránky, prostredníctvom ktorým si viete nájsť vhodného odborníka pre vás.

Letáky a nálepky

My ako občianske združenie zložené hlavne z laikov sa venujeme destigmatizácii duševných porúch. Nie sme zdravotnícke zariadenie, preto neposkytujeme psychiatrickú starostlivosť, psychologické poradenstvo ani krízovú intervenciu. Ponúkame vám však podrobný návod, ako pre seba či svojho blízkeho nájdete vhodnú psychologickú či psychiatrickú pomoc.

Cítim sa zle a hľadám okamžitú psychologickú pomoc!

V prípade zhoršenia psychického stavu sa môžete obrátiť na uvedené krízové linky pomoci – telefonické a chatové poradne.

Cítim sa zle a hľadám okamžitú psychiatrickú pomoc!

V prípade náhleho zhoršenia fyzického stavu, ktorý je život ohrozujúci – napríklad ak pociťujete nepríjemné vedľajšie účinky liekov, máte samovražedné myšlienky a potrebujete urgentnú pomoc, môžete sa obrátiť na ambulantnú pohotovostnú službu alebo urgentný príjem. ​Od 1. júla 2018 je ambulantná pohotovostná služba dostupná v pracovných dňoch od 16:00 do 22:00 hod. a počas víkendu alebo sviatku od 07:00 do 22:00 hod. Mimo týchto časov počas pracovných dní kontaktujte svojho ambulantného psychiatra alebo všeobecného lekára (v prípade, že ambulantného psychiatra nemáte).

Bojím sa o svojho blízkeho, mám strach, že si ublíži. Ako postupovať?

112

Ak máte pocit, že je jeho život v ohrození, neváhajte

volať na tiesňovú linku 155 (záchranná zdravotná služba – sanitka)

alebo na tiesňovú linku 112 (integrovaný záchranný systém) .

Dotyčný človek potrebuje urgentnú psychiatrickú pomoc!

Hľadám psychológa vo svojom meste

Občianske združenie IPčko vytvorilo užitočnú mapu psychologickej pomoci – zoznam psychológov podľa miesta pôsobenia.

Hľadám psychiatra vo svojom meste

Občianske združenie IPčko vytvorilo užitočnú mapu psychiatrickej pomoci – zoznam psychiatrov podľa miesta pôsobenia.

Hľadám zazmluvneného odborníka

Zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete na webe vašej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa v súčasnosti prepláca 25 psychoterapeutických sedení, pri odôvodnení terapeuta môže i viac. 

Hľadám psychoterapeuta s konkrétnym výcvikom

Zaujíma vás napríklad kognitívno-behaviorálna terapia alebo gestalt psychoterapia? Chcete sa vyliečiť z traumy za pomoci EMDR? Zoznam psychoterapeutov podľa druhu psychoterapie nájdete na webe Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Vybrať si môžete zo širokej škály odborníkov, pričom psychoterapiu môžu vykonávať obaja, psychológ i psychiater.

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (SPS) je dobrovoľná odborná organizácia, ktorá vznikla 02.10.1990. Združuje odborníkov, ktorí vykonávajú psychoterapiu, vzdelávajú sa v psychoterapii a podporujú tento druh liečby. SPS je odborná spoločnosť, ktorá propaguje psychoterapiu ako špecializovanú odbornú liečebnú metódu a podporuje vzdelávanie odborníkov v súlade s najnovšími trendmi v tejto vedeckej disciplíne. Organizuje odborné podujatia a spolupracuje so zahraničnými organizáciami s podobným zameraním. Spoločnosť vedie zoznam svojich členov s absolvovaným kompletným psychoterapeutické vzdelaním, ktoré je jednou z podmienok poskytovania erudovanej psychoterapeutickej činnosti. Slovenská psychoterapeutická spoločnosť je od roku 1994 členom Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP) vo Viedni.

Našli ste v databáze odborníka, ktorý sa vám pozdáva? Pred prvou návštevou je potrebné, aby ste mu zavolali a opýtali sa, či by vás zobral do svojej praxe.

Hľadám psychoterapiu pre dieťa

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Nadáciou televízie Markíza pripravili projekt dostupnosti psychoterapeutických sedení pre deti. Cieľom projektu je poskytnúť psychoterapiu deťom, ktorých rodiny si ju nemôžu finančne dovoliť. Cieľovou skupinou sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku od 8 – 19 rokov. Psychoterapie budú deťom poskytované výlučne odborníkmi zo Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Vyberte si terapeuta v kraji, v ktorom chcete absolvovať psychoterapiu. Povedzte mu, že sa zapájate do projektu Ligy za duševné zdravie.

Hľadám vo svojom okolí podpornú skupinu duševného zdravia

Liga za duševné zdravie vytvára podporné skupiny duševného zdravia s názvom Klub Nezábudka vo viacerých mestách Slovenska:

V Bratislave vďaka občianskemu združeniu IPčko vznikol koncept neformálnej psychologickej pomoci pre mladých ľudí v krízových situáciách, bezpečný priestor Machovisko – dajú sa tu hrať spoločenské hry, porozprávať sa a robiť rôzne skupinové aktivity.

Káčko je kontaktným bodom občianskeho združenia IPčko pre ľudí v krízových životných situáciách a špecifickou krízovou službou, ktorá funguje vo viacerých mestách Slovenska:

Klub Machovisko
Káčko

 • Bratislavský kraj – Bratislava, Malacky
 • Trenčiansky kraj – Trenčín
 • Žilinský kraj – Žilina
 • Banskobystrický kraj – Banská Bystrica
 • Košický kraj – Košice, Michalovce
 • Trnavský kraj – Trnava
 • Nitriansky kraj – Nitra
 • Prešovský kraj – Prešov

Podporu a sprevádzanie psychiatrických pacientov na ceste k zotaveniu poskytuje buď online alebo osobne v Bratislave občianske združenie Nájdi sa. Združenie ponúka možnosť stretávania sa s cieľom vzájomnej podpory, možnosti zdieľania a získavania informácií podľa vašich aktuálnych potrieb. Komunitný priestor „Napríklad“ vytvára príjemnú atmosféru, kde sa budete cítiť bezpečne.

Napriklad

Space Banská Bystrica

V centrách práce s mládežou SPACE nájdete komplexnú ponuku služieb rozvoja, podpory, informačných služieb, kariérového poradenstva, koučingu a psychologického poradenstva na jednom mieste. Služby SPACE sú zdrojom inšpirácie a objavovania svojho potenciálu, kde je každý rešpektovaný, prijatý a vypočutý. Je možné ich využívať bezplatne pre všetkých mladých ľudí v 7 mestách v Banskobystrickom kraji:

Hľadám ONLINE poradenstvo – individuálna a párová terapia

ksebe.sk

Ksebe.sk

Cieľom Ksebe.sk je priblížiť starostlivosť o duševné zdravie a osobný rozvoj ľuďom na Slovensku. Nájdi svojho psychológa a rezervuj si sedenie!

Hedepy.sk

Cieľom Hedepy.sk je uľahčiť cestu ku konzultácii – urobiť ju dostupnejšou, jednoduchšou a zbaviť ju predsudkov. Spojte sa online so 120+ overenými terapeutmi zo Slovenska a Česka!

hedepy.sk
Mojra.sk

Mojra.sk

Konzultácie so psychológmi prebiehajú formou hovoru cez Skype, WhatsApp, Viber, telefón alebo prostredníctvom e-mailu. Začnite meniť váš život k lepšiemu ešte dnes!

Hľadám odborníka na základe odporúčania

Pokiaľ ste na Facebooku, tak vám radíme pridať sa do skupiny Hľadám psychológa / psychoterapeuta a zadať tam svoju požiadavku (vek, diagnóza, mesto, prípadne druh terapie a informácia o tom, či Vám neprekáža priama platba).

Hľadám bezplatné psychologické poradenstvo

Bezplatné psychologické poradenstvo pre všetkých občanov Slovenskej republiky poskytuje Referát poradensko-psychologických služieb (RPPS) na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v každom okresnom meste. Stačí vyhľadať príslušný RPPS podľa miesta trvalého bydliska a objednať sa na konzultáciu telefonicky alebo e-mailom.

Hľadám denný psychiatrický stacionár

Denný psychiatrický stacionár pre dospelých poskytuje zdravotnú starostlivosť systémom komunitnej liečby. Klienti do stacionára prichádzajú cez deň absolvujú terapeutický program a následne odchádzajú do svojich domovov. Takýto prístup umožňuje ľuďom s psychickým postihnutím žiť v podmienkach bežného života uspokojivým spôsobom, pri zabezpečení odborného dohľadu zdravotného stavu. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v stacionári plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Hľadám psychiatrickú nemocnicu / liečebný ústav

Na Slovensku pôsobia nasledujúce štátne psychiatrické nemocnice:

 • Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň
 • Psychiatrická nemocnica Hronovce
 • Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya Kremnica
 • Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
 • Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora
 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
 • Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
 • Psychiatrická liečebňa Sučany
 • Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Hľadám centrum pre liečbu drogových závislostí

Na Slovensku pôsobia nasledujúce centrá pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ):

 • Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
 • Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
 • Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
 • Odborná špecializovaná liečebňa Sanatórium AT s. r. o., Bratislava
 • Liečebňa Rieka, s. r. o., Šútovo

Hľadám peer-to-peer skupinu pre ľudí so závislosťou

Združenie pre služby AA v Slovenskej republike pripravilo vyhľadávač AA skupín do 20 kilometrov od vášho bydliska.

A webe Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS) nájdete aktulizovaný zoznam klubov abstinentov po celom Slovensku.

Som mama a hľadám podpornú skupinu

 • Online podpornú skupinu vedenú psychologičkou, ktorá je určená pre ženy po pôrode, organizuje neziskový projekt Vysmiata Duša Mamky.
 • Občianske združenie Ženské kruhy pripravuje peer-to-peer skupiny pre ženy s traumatickou skúsenosťou z pôrodu. Skupiny sa konajú online aj offline v Bratislave.

 • Mama s boľavou dušou je súkromná facebooková podporná skupina určená ženám, ktoré túžia stať sa mamami, ale z materstva majú obavy kvôli svojmu meniacemu sa psychickému stavu. Útočisko v ťažkých chvíľach tu nájdu aj ženy, ktoré sa rozhodli stať sa mamami napriek psychickým problémom.
 • Pomocná skupina pre mamičky s OCD/vtieravými myšlienkami je súkromná facebooková podporná skupina určená mamičkám, ktoré bojujú s obsedantno-kompulzívnou poruchou alebo vtieravými myšlienkami rôzneho druhu.

Mám negatívnu skúsenosť s hospitalizáciou a chcem podať podnet na prešetrenie zdravotníckeho zariadenia

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. S činnosťou začal 01.11.2004.