V prvom rade je potrebné nájsť si toho správneho odborníka. Kompletný zoznam nájdete na webe Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Vybrať si môžete zo širokej škály odborníkov, pričom psychoterapiu môžu vykonávať obaja, psychológ i psychiater.

Štátni vs. súkromní odborníci

Od 1.1 2021 prišla zmena zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, § 8, odsek 5a, kde sa píše, že klinický psychológ sa stáva špecialistom prvého kontaktu a nie je potrebné, aby pacient prichádzal s „výmenným lístkom“.

Kto je psychológ? Kto je psychiater? Ku komu ísť?

Psychoterapiu môže vykonávať psychológ i psychiater. Jediný rozdiel je v ich vzdelaní a kompetenciách. Psychiater totiž okrem psychoterapie predpisuje aj lieky. Ak si nie ste istí, môžete navštíviť klinického psychológa, ktorý vás prípadne odošle za psychiatrom. Klinický psychológ má kompetencie posúdiť duševný stav. Ak sa vám zdá, že váš stav je vážnejší, odporúčame vám návštevu psychiatra.

Ak máte chaos v pojmoch a termínoch z oblasti psychológie, odporúčame tento výborný článok.

Referáty poradensko-psychologických služieb (RPPS)

Bezplatné psychologické poradenstvo pre všetkých občanov Slovenskej republiky poskytuje Referát poradensko-psychologických služieb na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v každom okresnom meste. Stačí vyhľadať príslušný RPPS podľa miesta trvalého bydliska a objednať sa na konzultáciu telefonicky alebo e-mailom.


Ak sa cítite psychicky zle a hľadáte okamžitú pomoc

Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

 • je tu 24 hodín denne pre tých,ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii
 • bezplatná na celom území SR
 • anonymná
 • non stop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
 • ďalšie info na webe linkanezabudka.sk

Liga za duševné zdravie (online poradňa)

IPčko.sk

 • internetová linka dôvery pre mladých ľudí
 • denne od 7:00 do 24:00 hod
 • bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu
 • poradenský tím tvoria mladí, špeciálne vyškolení psychológovia, sociálni pracovníci a študenti týchto odborov
 • ďalšie info na webe ipcko.sk

Krízová linka pomoci: 0800 500 333

Linka detskej istoty: 116 111

 • V prípade potreby pomoci pri riešení problému so šikanovaním alebo poradenstvom v tejto oblasti
 • NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE emailom na adrese 116111@ldi.sk
 • online čet s operátorom denne od 18:00 do 22:00
 • viac informácií nájdete na webe www.ldi.sk a www.odpisemeti.sk

Detská linka dôvery: 0907 401 749

Linka nádeje: 055 644 1155

 • pre krízové situácie a rodinné problémy, ktoré vyžadujú väčší priestor

Linka pomoci Chuť žiť: 0800 221 080

 • bezplatná telefonická linka špecializovaná na témy spojené s poruchami príjmu potravy, sebaprijatím, jedlom či bodyshamingom
 • poradňa dostupná: Pondelok: 14:00 – 20:00, Utorok: 14:00 – 20:00, Streda: 10:00 – 16:00, Štvrtok: 10:00 – 16:00, Piatok: 10:00 – 16:00
 • môžeš zavolať aj v akútnych stavoch (keď máš úzkosť), ale aj vtedy, keď sa potrebuješ iba poradiť, alebo je pre teba telefonát na linku prvým krokom k liečbe

Dobrá linka

 • poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením: www.dobralinka.sk
 • e-mail (non-stop): poradna@dobralinka.sk
 • chat (počas pracovných dní od 15:00 do 20:00) a videoporadenstvo (každý utorok a štvrtok od 15:00 do 20:00)

Pomoc.sk

 • linka pomoci proti kyberšikane, ktorá vznikla združením Linky detskej istoty, linky pomoci projektu Zodpovedne.sk a Linky detskej dôvery
 • cieľom je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií
 • konzultácie pomocou emailu: potrebujem@pomoc.sk

Univerzitná poradňa pre študentov UK v Bratislave

Univerzitné podporné a poradenské centrum UMB

 • pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v niektorých prípadoch aj uchádzačov o štúdium
 • poskytované je psychologické, sociálne, právne, pastoračné, kariérové, špeciálno-pedagogické poradenstvo a podpora
 • pomoc je poskytovaná bezplatne prostredníctvom emailu, osobne, online a telefonicky
 • odborné poradenstvo zabezpečuje tím odborníkov z rôznych pracovísk UMB
 • viac informácií o centre, poskytovanom poradenstve a kontaktné údaje nájdete na webe: https://poradenstvo.umb.sk/