Príručka destigmatizujúceho jazyka

Čím nahradiť pojem psychicky chorý človek? V tejto stručnej príručke destigmatizujúceho jazyka nájdete rady, ako o ľuďoch so skúsenosťou hovoriť citlivo a správne.

NIEÁNO
Cvokár.Psychiater.
Blázinec / pakáreň / cvokáreň / cvokhaus.Psychiatria / psychiatrická nemocnica / klinika /
ambulancia / psychiatrické oddelenie.
Psychická / duševná choroba.
Psychické / duševné ochorenie.
Psychická / duševná porucha / diagnóza.
Psychické / duševné ťažkosti / problémy.
Psychické / duševné zdravie / nezdravie.
Psychická / duševná pohoda / nepohoda.
Jozef je (chorý) na hlavu.
Jozef je psychicky / duševne chorý človek.
Jozef je vyšinutý / šibnutý / pomätený /
šialený / nenormálny človek.
Jozef je blázon / pomätenec / šialenec /
magor / cvok.
Jozef je človek so psychickou / s duševnou poruchou.
Jozef je človek, ktorý má skúsenosť so psychickou / s duševnou poruchou.
Matúš je psychiatrický pacient.
Matúš je „eFkový“ pacient.
Matúš má osobnú skúsenosť so psychickou / s duševnou poruchou.
Matúš má osobnú skúsenosť so psychickým / s duševným nezdravím.
Matúš má zažitú skúsenosť v oblasti psychického / duševného zdravia.
Vlado skončil na psychiatrii.Vlado bol hospitalizovaný na psychiatrii.
Vlada hospitalizovali na psychiatrii.
Mária je anorektička / bulimička /
bigorexička / ortorexička.
Mária má anorexiu / bulímiu / bigorexiu / ortorexiu / poruchu príjmu potravy.
Marta je schizofrenička.Marta sa vyrovnáva so schizofréniou / schizoafektívnou poruchou.
Marte bola diagnostikovaná schizofrénia / schizoafektívna porucha.
Marta má (diagnostikovanú) schizofréniu / schizoafektívnu poruchu.
Ján je maniak.Ján je človek v mánii / s mániou.
Ján prežíva stav mánie / mánickú epizódu.
Milan je neurotik.Milan má neurózu / neurotickú poruchu / úzkosť / úzkostnú poruchu.
Dáša je nepríčetná / hysterická žena.
Dáša má hysterický záchvat.
Dáša prežíva paniku. Dáša má panickú poruchu.
Dáša má panický záchvat / atak.
Jana je postihnutá úzkostnou poruchou.Jana sa vyrovnáva s úzkostnou poruchou.
Jane bola diagnostikovaná úzkostná porucha.
Jana má (diagnostikovanú) úzkostnú poruchu.
Igor je narcis / narcista. Igor má narcistickú poruchu osobnosti.
Katarína je paranoička.
Katarína je paranoidná.
Katarína prežíva stavy paranoje.
Katarína má paranoidnú poruchu osobnosti.
Peter trpí depresiou.Peter prekonáva depresiu. Peter má depresiu / depresívnu poruchu.
Peter má skúsenosť s depresiou / depresívnou poruchou.
Martin je alkoholik.Martin je užívateľ alkoholu.
Martin je človek so závislosťou na alkohole.
Pavol je feťák / narkoman.Pavol je užívateľ drog.
Pavol je človek so závislosťou na drogách.
Helena sa uzdravila z popôrodnej depresie.
Helena sa vyliečila z popôrodnej depresie.
Helena sa zotavila z popôrodnej depresie.
Helenin psychický / duševný stav je stabilizovaný.
Helena je psychicky / duševne stabilizovaná.
Dušan je psychopat.Dušan má psychózu / poruchu osobnosti.
Barbora je vadná / dementná / obmedzená /
mentálne zaostalá / slabomyseľná žiačka.
Barbora je žiačka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Barbora navštevuje osobitnú školu.Barbora navštevuje špeciálnu školu / školu pre deti
so zdravotným postihnutím / znevýhodnením.
Andrej je postihnutý / znevýhodnený /
handicapovaný žiak.
Andrej má zdravotné postihnutie / zdravotný handicap.
Andrej je žiak so zdravotným postihnutím / znevýhodnením.
Andrej je žiak vyžadujúci špeciálnu / osobitnú starostlivosť.
Jakub je malý Asperger.Jakub je chlapec s Aspergerovým syndrómom.
Jakub má (diagnostikovaný) Aspergerov syndróm.
Roman je autista.Roman má autizmus / poruchu autistického spektra.
Niektoré pojmy z oblasti psychológie a psychiatrie je vhodné uvádzať v presnom / aktualizovanom znení:
NIEÁNO
Ivana má depku. Ivana je depkárka. Ivana má depresiu / depresívnu poruchu.
Sandra má maniodepresívnu poruchu / psychózu.Sandra má bipolárnu (afektívnu) poruchu.
Zdeno má hraničnú poruchu osobnosti.Zdeno má emočne / emocionálne nestabilnú poruchu osobnosti.
Lujza je nepozorné / hyperaktívne dieťa.Lujza je dieťa s poruchou pozornosti.
Lucia navštevuje terapeutku.
Lucia chodí na terapiu.
Lucia navštevuje psychoterapeutku.
Lucia chodí na psychoterapiu / na psychoterapeutické sedenia.
V súvislosti s témou samovražda sa v médiách často objavujú nevhodné slovné spojenia:
NIEÁNO
Obľúbené miesto samovrahov.Miesto s vyššou koncentráciou samovrážd.
Boris úspešne spáchal samovraždu.
Boris má za sebou úspešný pokus o samovraždu.
Borisovi sa podarilo spáchať samovraždu.
Boris sa zabil. Boris si vzal život.
Boris dokonal samovraždu.
Boris ukončil svoj život samovraždou.
Aneta sa neúspešne pokúsila o samovraždu.
Aneta má za sebou neúspešný pokus o samovraždu.
Anete sa nepodarilo spáchať samovraždu.
Aneta nedokonala samovraždu.
Aneta nedokonala pokus o samovraždu.
Aneta nedokonala samovražedný pokus.
Tento rok vypukla epidémia samovrážd.Tento rok sme zaznamenali nárast / navýšenie počtu samovrážd.
Tento rok sme zaznamenali nárast / navýšenie výskytu samovrážd.

Zdroje a odporúčané linky: