Páči sa vám naša činnosť a radi by ste nás finančne podporili – jednorázovo alebo pravidelne?

Môžete tak kedykoľvek kedykoľvek spraviť na našom transparentnom účte.

IBAN: SK93 8330 0000 0020 0177 3645

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Podporiť nás môžete aj kúpou knihy Som na hlavu. No a?

Knihu Kláry Kusej si môžete kúpiť cez internet v kníhkupectvách:

Artforum

Martinus

Panta Rhei

Ďakujeme za vašu podporu! 🙂

„Vieš, ja mám problém, som psychicky chorá.“ „Naozaj? A bola si v blázinci? V kazajke?“ „Nie, to nie..“. „Aha…,“ povie zarazene, odvráti zrak a onedlho si ma odstráni z priateľov na Fejsbúku. Na spoločnú kávu už nepôjdeme. Sama seba sa pýtam, naozaj to musí takto byť? A vtom mi v hlave skrsne myšlienka dať to všetko na papier a vydať knihu.

Niekedy sa zdá, že sme všetci tak trochu na hlavu. No čo to vlastne znamená, byť na hlavu? Aký je rozdiel medzi psychológom a psychiatrom? Je hanba navštíviť psychoterapeuta? Mnohí ľudia si pod pojmom psychoterapia predstavia vyrozprávanie sa zo svojich starostí. Je to však naozaj tak? Sú lieky na psychiku škodlivé alebo dokážu pomôcť? Prečo je psychoterapia zahalená toľkými mýtmi? Volám sa Klára Kusá a priznávam, som tak trochu na hlavu. V tejto knihe píšem o samovražedných úvahách, o vzťahových trampotách, o problémoch s workoholizmom či so sebapoškodzovaním. V skratke, píšem o mojom páde nadol a o snahe vyšplhať sa opäť na vrchol. Podarí sa mi to?

„Aj keď sa situácia postupne mení, strach zo psychiatrie a s ním spojená stigma stále pretrvávajú. Samotní psychiatri to zmeniť nedokážu. Chýbajú u nás knihy ľudí, ktorí svoju kožu, navyše 90 percent popálenú, ukazujú iným. Klára Kusá skĺbila vo svojej knihe vlastné zážitky, umenie aj odborné názory na to, s čím sa trápi a bojuje. A hraničná porucha osobnosti patrí k tým, ktoré prinášajú najviac utrpenia. Patrí jej preto vďaka a uznanie za – na Slovensku – neobvyklú odvahu a statočnosť. Verím, že z knihy sa poučia nielen iní pacienti a ich blízki, ale aj odborníci.“

MUDr. Peter Breier, psychiater

Darujte nám 2 % z dane

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech občianskych združení a neziskových organizácií.

Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu sa dňa 10.11.2021 zaradilo do oficiálneho Zoznamu prijímateľov 2 % z dane za rok 2021, ktorý vedie Notárska komora Slovenskej Republiky.

Darujem 2% ako fyzická osoba – zamestnanec

 • Do 15.februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • alebo 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste získali Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti od organizácie Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a v časti II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI napíšte naše údaje spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
  • Obchodné meno (názov): Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
  • IČO: 52385361
Nový formulár Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu dane uvedenému v II. odiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x).
 • Do 30. apríla 2022 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti od organizácie Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 alebo 3% v prospech organizácie Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu.

Darujem 2% ako právnická osoba alebo fyzická osoba (ktorá si daňové priznanie robí sama)

Vyplňte v Daňovom priznaní kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. Uvádza sa iba IČO a názov, teda:

 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
 • IČO: 52385361

Dôležité termíny

Do 15. februára 2022 – Fyzické osoby, ktoré sú zamestnané a daňové priznanie robia so zamestnávateľom, si do tohto termínu podavajú žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, ak majú odklad na podanie DP tak je to termín do 30.6.2022.

Do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).