Páči sa vám naša činnosť a radi by ste nás finančne podporili – jednorázovo alebo pravidelne?

Môžete tak kedykoľvek kedykoľvek spraviť na našom transparentnom účte.

IBAN: SK93 8330 0000 0020 0177 3645

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ďakujeme za vašu podporu! 🙂

Darujte nám 2 % z dane

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech občianskych združení a neziskových organizácií.

Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu sa dňa 14.9.2023 zaradilo do oficiálneho Zoznamu prijímateľov 2 % z dane za rok 2023, ktorý vedie Notárska komora Slovenskej Republiky.

Darujem 2% ako fyzická osoba – zamestnanec

 • Do 15.februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • alebo 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste získali Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti od organizácie Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a v časti II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI napíšte naše údaje spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
  • Obchodné meno (názov): Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
  • IČO: 52385361
2024

 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu dane uvedenému v II. odiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x).
 • Do 30. apríla 2024 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti od organizácie Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 alebo 3% v prospech organizácie Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu.

Darujem 2% ako právnická osoba alebo fyzická osoba (ktorá si daňové priznanie robí sama)

Vyplňte v Daňovom priznaní kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. Uvádza sa iba IČO a názov, teda:

 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
 • IČO: 52385361

Dôležité termíny

Do 15. februára 2024 – Fyzické osoby, ktoré sú zamestnané a daňové priznanie robia so zamestnávateľom, si do tohto termínu podavajú žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, ak majú odklad na podanie daňového priznania, tak je to termín do 30.6.2024.

Do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 2-fb-cover-1-1024x577.png