Sídlo organizácie: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu, Zdravotnícka 3, 900 31 Stupava

Korešpondenčná adresa: Ivana Čellárová, Vyšehradská 1, 851 06 Bratislava

E-mail: psychiatrianiejenahlavu@gmail.com

IČO: 52385361

Chceli by ste o nás vedieť viac? Páči sa vám myšlienka destigmatizácie psychických ťažkostí a chceli by ste pomáhať? Nezáleží na vašich danostiach, radi medzi sebou privítame každého nadšenca pre myšlienku búrania mýtov. Napíšte nám a my vám onedlho odpovieme.