PNH - logo

Iniciatívu Psychiatria nie je na hlavu založila v roku 2018 umelkyňa Klára Kusá. Klára sa psychické poruchy rozhodla detabuizovať preto, aby ľudia ako ona neboli pre spoločnosť stigmou. K pôvodne sólovému projektu sa neskôr pridali Radka Blanárová a Lucka Šimurková. Spoločne začali v Bratislave budovať komunitu ľudí založenú na rozmanitosti a vzájomnom prijatí. Iniciatíva získala v roku 2019 štatút občianskeho združenia a rozrástla sa o ďalších aktívnych členov. Od júna 2020 do decembra 2023 bola na čele iniciatívy Ivana Kriek. Od januára 2024 je predsedom a štatutárnym zástupcom Dušan Šuster.

Činnosti, ktorým sa venujeme:

Naše ciele:

Cieľom OZ Psychiatria nie je na hlavu je šíriť v spoločnosti povedomie o tom, aká dôležitá je starostlivosť o duševné zdravie. Snažíme sa skvalitňovať život ľudí so psychickými poruchami a búrať negatívne mýty ohľadom psychických ťažkostí. Vnímame totiž, že inakosti a odchýlky sú v dnešnej spoločnosti neprávom utlačované. Zároveň sa snažíme dosiahnuť rovnocenné práva ľudí s psychickými problémami. Naším dlhodobým cieľom je pomôcť zlepšiť úroveň psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. 

Predsudky v našej krajine sú veľké a ľudia sa hanbia vyhľadať odbornú pomoc.

My, dobrovoľníci a dobrovoľníčky z OZ Psychiatria nie je na hlavu, by sme to radi zmenili.