ZRUŠENÉ! Duševné zdravie mladých ľudí

Veľmi nás to mrzí, ale dnešné podujatie musíme pre chorobu hostky zrušiť.

O náhradnom termíne vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie, buďte zdraví!


Na ďalšej diskusii zo série podujatí Odvahou proti stigme sa budeme venovať rôznym otázkam:

 • Kde v detstve pramenia naše psychické ťažkosti?
 • Kolotoč štúdia, vzťahov aj práce – kedy vieme, že je toho na nás veľa?
 • Môže mladý človek vyhorieť? Ako sa udržiavať v psychickej pohode?

Mária Balážová sa ako psychologička venuje najmä detskej psychológii. Pracovala v špeciálno-pedagogickej poradni, s deťmi so špeciálnymi potrebami, vývojovými poruchami intelektu a telesnými handicapmi. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie sa zaoberala výskumom používania internetu deťmi. Má za sebou workshopy a výcviky v terapeutických a psychodiagnostických metódach.

Nina Alžbetkinová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti ju môžete počuť v Rádiožurnále Rádia Slovensko.

ÚČASŤ: Počet účastníkov je limitovaný (20 ľudí) a účasť je bezplatná. Záväzne nám ju nahláste prostredníctvom prihlasovacieho formulára – https://forms.gle/Psn7er7JpV8mhiX47

Coming out: Čím si prechádzajú ľudia s inakosťou

Slovensko je ostrov v Európe, kde sa problémom LGBTIQA+ komunity často iba prizeráme nielen po politickej, ale aj ľudskej stránke. Na ďalšej diskusii zo série podujatí Odvahou proti stigme sa budeme venovať rôznym otázkam:

 • Aké je cítenie a každodenné prežívanie ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou?
 • Čo minimálna až nulová tolerancia voči inakosti spôsobuje?
 • Sú ľudia z LGBTIQA+ komunity osamelí a neviditeľní?
 • Akú úlohu v ich psychickom prežívaní zohráva seba-prijatie, akceptácia a komunita?

Mária Matisová je psychiatrička, ktorá vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Je členkou neziskovej organizácie No more stigma, kde sa snaží o destigmatizáciu starostlivosti o duševné zdravie. Pracuje na Klinike duševného zdravia Calma, venuje sa okrem iného aj práci s LGBTQIA+ komunitou.

Nina Alžbetkinová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti ju môžete počuť v Rádiožurnále Rádia Slovensko.

ÚČASŤ: Počet účastníkov je limitovaný (20 ľudí) a účasť je bezplatná. Záväzne nám ju nahláste prostredníctvom prihlasovacieho formulára – https://forms.gle/wZ9hbRiywjNryAHL6

Hranice: cesta k precíteniu vlastnej hodnoty

Na prednáške zo série podujatí Odvahou proti stigme otvoríme tému hraníc a vlastného sebapoznania. Hovorí sa, že hranice znamenajú mať odvahu ukázať sám seba. Prednášku spojenú so seba-skúsenosťou bude viesť psychologička Katarína Nagy Pázmány. Súčasťou bude aj moderovaná diskusia.

 • Na čo nám slúžia hranice a ako by sme s nimi mali narábať?
 • Ako povedať nie, tak, aby dobrý pocit ostal na oboch stranách?
 • Čo nám hovoria emócie hnevu a smútku? Prečo sú hranice spojené práve s týmito pocitmi?

Katarína Nagy Pázmány je psychologička a psychoterapeutka, pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a v psychoterapeutickom centre Vejtusan. Vo svojej praxi používa existenciálnu analýzu a logoterapiu. Je tiež iniciátorka a spoluorganizátorka protestov Za slušné Slovensko.

Nina Alžbetkinová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti ju môžete počuť v Rádiožurnále Rádia Slovensko.

ÚČASŤ: Počet účastníkov je limitovaný (20 ľudí) a účasť je bezplatná. Záväzne nám ju nahláste prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA – https://forms.gle/uwet1rqF7az7aXvDA

Pocity osamelosti v procese starnutia

Na prvej besede zo série podujatí Odvahou proti stigme sa pozrieme zblízka na tému Pocity osamelosti v procese starnutia. Počas pandémie sa totiž rozdiely v spoločnosti prehĺbili a mnohí z nás ostali doslova odrezaní od zvyšku spoločnosti. Lockdownom a sociálnym dištancom trpeli najmä seniori.

 • Ako sa k tomu pričinila naša igorancia a nevšímavosť?
 • Ako problémom predchádzať a ako stierať generačné rozdiely, predsudky a stereotypy?
 • Ako pristupovať k starším ľuďom v našom okolí, v čom a ako im pomáhať?

Táňa Sedláková zastupuje Sekciu sociálnych vecí a Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením na bratislavskom magistráte. Spoluorganizovala demonštrácie Za slušné Slovensko. Vyštudovala PhD sociálnej psychológie na Masarykovej univerzite v Brne a je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zrejme, ktoré sa snaží o podporu medzigeneračného dialógu. Je spoluautorkou knihy Záhrebská o spolužití susedskej komunity a ľudí v stacionári pre seniorov. Zaujíma sa o demografické starnutie a postavenie starších v kultúre, ktorá kladie dôraz na mladosť a výkon.

Nina Alžbetkinová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala v niekoľkých médiách, v súčasnosti ju môžete počuť v Rádiožurnále Rádia Slovensko.

ÚČASŤ: Počet účastníkov je limitovaný (20 ľudí) a účasť je bezplatná. Záväzne nám ju nahláste prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA – https://forms.gle/ayrQCGyqoVUaf9Kc9 

Odvahou proti stigme

Najnovšou aktivitou OZ Psychiatria nie je na hlavu je séria podujatí Odvahou proti stigme, ktoré sa dotýkajú rôznych tém o duševnom zdraví. Vďaka finančnému príspevku Nadácie mesta Bratislavy z grantovému programu KOMUNITY – Komunitné aktivity a podpory chatovej poradne pre mladých IPčko.sk sa od septembra v Klube Machovisko uskutočnia prednášky, moderované diskusie, besedy a workshopy zamerané na problematiku psychického zdravia. Podujatia sú určené pre ľudí, ktorí majú skúsenosť so psychickou poruchou alebo zatiaľ len uvažujú o tom, že vyhľadajú odbornú pomoc.

Podujatia sa konajú v úzkom kruhu za prítomnosti psychiatra alebo psychológa. Návštevníci tak majú príležitosť porozprávať sa v odľahčenom duchu a v príjemnej atmosfére s odborníkom na psychické zdravie. Počet účastníkov je limitovaný (20 ľudí). Účasť bude potrebné nahlásiť v predstihu, aby sa zúčastnení cítili bezpečne a v prípade potreby sa nebáli prehovoriť.

OBČERSTVENIE: Bude zabezpečené, máme pre vás nápoje zdarma a kávičku za dobrovoľný príspevok! 🙂

PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA: Podujatie sa koná v súlade s platnými protipandemickými opatreniami Slovenskej republiky v režime OTP. Pri vstupe do Klubu Machovisko Vás prosíme o spoluprácu – pripravte si prosím jedno z nasledujúcich:

1. Platný covid-19 pass

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
 • najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

2. Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19

 • nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo
 • 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

3. Doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 v období

 • pred nie viac ako 180 dňami

Pre vašu bezpečnosť a zdravie použite prosím dezinfekciu pri vstupe a mimo času konzumácie jedál noste rúško. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa podujatia presunú do online priestoru.