Spolu s Jarmilou Tomkovou z občianskeho združenia ViaSua sme vytvorili video, ktorého hlavný odkaz znie: Človek nie je jeho diagnóza, všetci máme istú hodnotu a neurčuje ju písmenko eF kdesi v pozadí.

Destigmatizačná kampaň neziskovej organizácie No More Stigma Slovensko.